Reduser tiltakskøene

Innhold

Å investere i gode arbeidsmarkedstiltak for de som har store CV-hull gir en enorm avkastning for samfunnet. Hvis 5000 flere personer kommer i jobb gjennom AFT-tiltaket, er den samfunnøkonomiske gevinsten 11 milliarder kroner i løpet av en femårsperiode. Bransjen har kapasitet til å gi flere av de som venter i Nav-systemet et tilbud om en mulighet til å komme i jobb.

Følg med på jobbmatchforalle.no!

Her kommer det historier fra medlemsbedriftene våre, videoer og saker vi synes er viktige, helt frem til Stortingsvalget 13. september i år. Bli med oss og skape #jobbmatchforalle !