Reduser tiltakskøene

Å investere i gode arbeidsmarkedstiltak for de som har store CV-hull gir en enorm avkastning for samfunnet. Hvis 5000 flere personer kommer i jobb gjennom AFT-tiltaket, er den samfunnøkonomiske gevinsten 11 milliarder kroner i løpet av en femårsperiode. Bransjen har kapasitet til å gi flere av de som venter i Nav-systemet et tilbud om en mulighet til å komme i jobb.

– Ikke vær redd for å prøve nye ting!

Roy Edgar var skogsarbeider da han ble syk. Det ble umulig å utføre det tunge, fysiske arbeidet, og han trodde ikke at han kunne klare å jobbe. I alle fall ikke innendørs i butikk, og med datasystemet i kassen! Med god veiledning fra medlemsbedriften vår, Topro Kompetanse, kastet han seg ut i det likevel. "I dag er han en av de beste vi har" sier butikksjefen ved Europris Gjøvik.

Følg med på jobbmatchforalle.no

Her kommer det historier fra medlemsbedriftene våre, videoer og saker som er viktige for å inkludere flere i arbeidslivet. Bli med oss og skape #jobbmatchforalle !