Med begrepet jobbmatch mener vi en god match mellom arbeidsgiver og jobbkandidat. Tillit og gode relasjoner danner grunnlaget for moderne arbeidsinkludering. Det gir varige jobber, og er bra for både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet.

​Sjekk ut her hvordan vi mener det kan skapes jobbmatch for flere.