Nav er velferdsstatens motor og det er avgjørende for samfunnet at Nav lykkes i størst mulig grad med å gi riktig tilbud til rett personer til rett tid. Det er også avgjørende at Nav er en lagspiller, da den enkeltes utfordringer på arbeidsmarkedet ofte må løses i samspill med andre sektorer og fagmiljøer.  Dette gjelder f.eks samarbeid med skole, helse og tiltaksarrangører.

NAV må gi riktig tilbud til riktig tid

Følg med på jobbmatchforalle.no

Her kommer det historier fra medlemsbedriftene våre, videoer og saker som er viktige for å inkludere flere i arbeidslivet. Bli med oss og skape #jobbmatchforalle !