Bruk arbeid som medisin mot psykisk sykdom

Før var det vanligere å tenke at mennesker med alvorlige psykiske helseplager måtte bli friske før de gikk ut i arbeid. Det er nå grundig dokumentert at arbeid kan gjøre folk friskere. Det er ikke diagnosen i seg selv som avgjør om man kan arbeide eller ikke. Nøkkelen er å finne arbeidsoppgaver og løsninger som passer for den enkelte. For å øke arbeidsdeltakelsen blant personer med psykiske lidelser er det nødvendig med et godt samarbeid mellom Nav og helsevesenet og hvor arbeid innpasses som et ledd i behandlingen. LES MER

Følg med på jobbmatchforalle.no

Her kommer det historier fra medlemsbedriftene våre, videoer og saker som er viktige for å inkludere flere i arbeidslivet. Bli med oss og skape #jobbmatchforalle !