Innhold

Flyktninger og innvandrere blir ikke fullt inkludert i det norske samfunnet uten at de kommer i arbeid og blir økonomisk uavhengige. Arbeid og en plass i arbeidslivet er en av mest effektive arenaer for integrering.