Flyktninger og innvandrere blir ikke fullt inkludert i det norske samfunnet uten at de kommer i arbeid og blir økonomisk uavhengige. Arbeid og en plass i arbeidslivet er en av mest effektive arenaer for integrering.

Arba-satsing for unge hjalp Tedros til jobb

Tedros var båtflyktning, han kom til Norge i 2012. Siden kom kona etter og de fikk en sønn. Da Tedros trengte en inntekt for å forsørge familien, gikk han til Ung i jobb, drevet av Arba i Bærum. Det er et tilbud som er åpent for alle som trenger hjelp til å søke jobb. Nå har Tedros fast jobb som sjåfør i Posten.

Abas fikk fast jobb etter arbeidspraksis

Abas fikk fast jobb! Han er en av tre som har fått fast ansettelse hos HOFF etter arbeidspraksis, og bedriften har inngått tolv arbeidskontrakter i etterkant av praksis i fabrikken på Gjøvik. Nå har de fått diplom av medlemsbedriften vår, Topro Kompetanse. De to bedriftene har samarbeidet om arbeidsinkludering i sju år.

Følg med på jobbmatchforalle.no

Her kommer det historier fra medlemsbedriftene våre, videoer og saker som er viktige for å inkludere flere i arbeidslivet. Bli med oss og skape #jobbmatchforalle !