Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er en hjørnestein i arbeidstilbudet til personer med utviklingshemming, men andelen med utviklingshemming i tilbudet har sunket betydelig de siste årene. Flere i denne gruppen gruppen kan også få en tilrettelagt jobb i ordinært arbeidsliv, men det er i dag en manglende fleksibilitet mellom de arbeidsrettede tiltakene fra NAV. Vi vil øke mangfoldet av mulige arbeidsarenaer for personer med utviklingshemming. LES MER.

Følg med på #jobbmatchforalle

Følg med på jobbmatchforalle.no

Her kommer det historier fra medlemsbedriftene våre, videoer og saker som er viktige for å inkludere flere i arbeidslivet. Bli med oss og skape #jobbmatchforalle !