Innhold

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er en hjørnestein i arbeidstilbudet til personer med utviklingshemming, men andelen med utviklingshemming i tilbudet har sunket betydelig de siste årene. Flere i denne gruppen gruppen kan også få en tilrettelagt jobb i ordinært arbeidsliv, men det er i dag en manglende fleksibilitet mellom de arbeidsrettede tiltakene fra NAV. Vi vil øke mangfoldet av mulige arbeidsarenaer for personer med utviklingshemming. LES MER.

Følg med på #jobbmatchforalle

Her kommer det flere historier, videoer og meninger helt frem til Stortingsvalget 2021. Bli med oss å skape #jobbmatchforalle !