Helt konge på Kiwi

Erlend er en viktig ressurs i Kiwi på Flekkerøy. "Du er helt konge" sa en kollega til Erlend da han sto på som verst under pandemien. Fellesskapet og tilbakemeldinger som dette, gjør Erlend skikkelig glad.

Tekst: Rebecca Helen Perez. Foto: Gunstein Sjaastad

HELT MED jobber målrettet for å hjelpe mennesker med utviklingshemming ut i ordinært arbeidsliv. Stiftelsen startet opp i 2016, og har per juni 2021 sørget for at 129 mennesker med utviklingshemming har fått fast jobb. Dette er et sterkt og viktig bidrag til økt mangfold og arbeidsinkludering. HELT MED inngår avtaler om opprettelse av HELT MED-jobber i offentlig sektor og hos enkeltbedrifter og kjeder, de tar seg av rekrutteringen, og sørger for varig oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Alle ledige stillinger lyses ut på www.heltmed.no, og til høsten kommer det mange nye stillinger rundt om i landet.

Med tilrettelegging og oppfølging er det utrolig hva man kan få til, og gang på gang ser vi at målgruppen utgjør en sterk ressurs i det ordinære arbeidslivet når de får muligheten.

 

Fra videregående til fast jobb

Erlend (18) har han fått fast jobb ved Kiwi Flekkerøy, etter å ha fullført en arbeidspraksis gjennom HELT MED UngJobb.

HELT MED UngJobb handler om å skape en god overgang fra videregående skole til ordinært arbeidsliv for elever med behov for tilrettelagt undervisning. Dette innebærer at et utvalg elever kombinerer skole og jobb sitt siste skoleår. Gjennom UngJobb startet Erlend sin arbeidspraksis ved Kiwi Flekkerøy i november 2020. Da var han på jobb to ganger i uken, og på skolen resterende dager. Det overordnede målet med UngJobb er å få elevene ut i ordinært arbeidsliv etter endt skolegang, og dette har Erlend oppnådd. Hans gode innsats under arbeidspraksisen har resultert i tilbud om fast stilling på Kiwi Flekkerøy, som han selvsagt takket ja til.

Erlend forteller oss gledelig om hvordan hans arbeidsdag på Kiwi ser ut.

– Jeg kommer klokken 8, tar på uniformen min, og vasker hendene. Det er det viktigste før man jobber, sier han. – Også går jeg alltid til Tor Kristian, butikksjefen, og spør hva det er jeg skal starte med. Det kan være å sette frem en pall med nye varer, eller å trekke frem varer i hyllene. Det viktigste i en butikk er at det skal være fint med fine hyller. Også ordner jeg i pantemaskinen, og tar ut posen og setter på en ny hvis det er fullt. Og hvis noen står og venter, så roper jeg for å si at det er klart og man kan fortsette. Jeg tar også imot varer som kommer. Da springer jeg ut for å ta imot varer fra de forskjellige fabrikkene som lager produktene, og tar de ofte imot ved porten, sier Erlend.

Erlend hjelper også kunder i butikken, og forteller at det har vært rart under koronapandemien, hvor man har vært nødt til å bruke munnbind. Da ser ikke kunden at du smiler til dem, men Erlend påpeker at øyekontakt og at man smiler med øynene har vært viktig. Han er svært opptatt av å yte god service til alle som er innom butikken.

– Jeg er ofte i kontakt med kundene, når de spør om ting og hvor varer er. Da følger jeg dem alltid til hvor varene er. Hvis jeg ikke vet hvor noe er, så sier jeg til kunden «følg med meg», så tar jeg kunden til en kollega så kan han eller hun vise hvor det er, forteller Erlend.

Han er en stor ressurs på arbeidsplassen. Derfor får han ofte skryt for innsatsen og hyggelige kommentarer og svar fra kollegaene.

– Da blir jeg veldig fornøyd og føler meg glad inni meg. De jeg jobber med er veldig hyggelige og snille. En gang var flere ansatte i karantene og jeg jobbet ekstra, og da sa de «Du er helt konge!», forteller Erlend.

Da Erlend fikk tilbud om fast stilling ble han både overrasket og glad. Etter sommerferien venter det oppstart i fast jobb.

– Jeg har aldri hørt om noen som plutselig har fått fast jobb rett etter videregående, sier han.

 

 

– Det betyr veldig mye for meg å få komme ut i arbeidslivet nå. For jeg lurte på hvordan dette skulle gå, men jeg tror nok dette kommer til å gå kjempebra, sier Erlend.

 

 

Erlend forteller at han sikkert hadde gått ett år til på videregående om han ikke hadde fått denne jobben. Med UngJobb modellen ønsker HELT MED å bidra til at mange elever ikke trenger ta et fjerde eller femte skoleår på videregående skole. Det er også et mål at denne modellen kan bidra til at elevene møtes med økte forventinger, og at læringsmålene i skolen i enda større grad spisses mot å forberede ungdommen på voksen- og arbeidslivet.

Erlend har noen kloke ord å dele med andre med utviklingshemming som ønsker å prøve seg i ordinært arbeidsliv.

– Det viktigste når du går på en jobb, er at du må vise det du kan, og gjøre det du kan, er hans råd. – Og når du ikke kan noe, så kan du alltid spørre om hjelp. Du må bare tenke at du kan klare det!

 

– Alle fortjener å få en mulighet

HELT MED opplever stort engasjement og et ønske om å bidra til arbeidsinkludering hos de fleste arbeidsgivere. Kiwi er én av kjedene som virkelig har vist vei. De startet et samarbeid med HELT MED i Vestland, som senere også ble utvidet til Agder. 

Ved Kiwi Flekkerøy har de tatt imot Erlend med åpne armer. Butikksjef Tor Kristian har bare gode ord å si om Erlend.

– Erlend er en person som sprer mye positivitet og glede på butikken. Han liker å tulle, smile og le samtidig som han utfører en god jobb. Det smitter over på kollegaer og kunder, noe som absolutt øker trivselen på arbeidsplassen, sier han.

Tor Kristian oppfordrer også andre til å ansette personer gjennom HELT MED:

– Gjør det! Alle fortjener å få en mulighet, og det er mange som vil bli en god ressurs for bedriften, sier Tor Kristian. HELT MED gir en god oppfølging og bidrar til at arbeidstaker blir en ressurs!

 

Varig og tett oppfølging – nøkkelen til suksess

I Kristiansand har HELT MED et samarbeid med arbeidsinkluderingsbedriften Varodd, som står for oppfølgingen av elever som er i UngJobb og alle som har jobb gjennom HELT MED-ordningen. Gunstein er jobbspesialisten som følger opp både Erlend og Kiwi-butikken. Jobbspesialistene HELT MED samarbeider med sørger for varig og tett oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver, og det har definitivt vært en viktig suksessfaktor.

Erlend forteller at han lykkes i denne jobben fordi han trives og er trygg på det han gjør. Han trekker frem oppfølgingen fra både arbeidsgiver og Gunstein, og har også god støtte hos en rådgiver fra skolen.

– Tor Kristian, Gunstein og jeg har pratet om hvordan ting kan tilrettelegges best for meg. Det er derfor Gunstein kommer for å se hvordan jeg har det. Hvis jeg for eksempel føler at noe blir for mye for meg, eller hvis noe blir for vanskelig, eller hvis jeg har noen problemer, så kan vi alltid snakke om det sammen.

Gunstein står for oppfølging av Erlend og de andre med jobb gjennom HELT MED i Kristiansand, og han forteller om hvordan oppfølgingen foregår:

– Jeg besøker arbeidstakerne jevnlig, og særlig ved oppstarter prioriterer jeg hyppige besøk. Hva som er viktig for arbeidsgiver og arbeidstaker er ofte veldig individuelt, men jeg legger stor vekt på å få en relasjon til dem. Jeg føler ofte at ting går bra av seg selv, men det har vært et viktig mål å få en jevnlig kontakt. Det er ikke alltid det er så mange ting å ta opp, men jevnlig besøk og kontakt bidrar til å danne et trygt grunnlag for når det eventuelt oppstår utfordringer. Det er bra for Varodd og andre arbeids- og inkluderingsbedrifter å samarbeide med HELT MED, og bidra med oppfølging inn i det viktige og nytenkende inkluderingsarbeidet HELT MED gjør.