Gjør det trygt for arbeidsgivere å ansette personer med hull i CV-en

Arbeidsgivere sitter med nøkkelen for at flere skal bli inkludert i arbeidslivet. Gjennom Ringer i Vannet-metoden tar arbeid- og inkluderingsbedrifter utgangpunkt i arbeidsgivers behov og finner kandidater som passer i den aktuelle jobben. Dette er svært effektiv metode og NTNU har dokumentert at det er over 3 ganger så stor sjanse for at arbeidsgivere som har gode erfaringer gjennom Ringer i Vannet, vil ansette på denne måten igjen. Inkluderingsprosessen gjøres i større grad om til en rekrutteringsprosess hvor arbeidsgivere reelle behov for arbeidskraft blir det avgjørende faktor. For den enkelte kandidat gir det en ekstra motivasjon å tilegne seg den kompetansen som trengs i tiltaksløpet når det er en reell jobbmulighet i andre enden.  

Tilbakemeldinger fra arbeidsgivere viser at god jobbmatch og ett oppfølging trumfer andre virkemidler for om de ønsker å ansette personer som kommer fra arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsinkludering er relasjonsarbeid det tar tid å bygge. Det er avgjørende betydning at tiltaksapparatet kjenner arbeidsgivere i sitt nærmiljø godt, og deres kortsiktige og langsiktige behov for å rekruttere medarbeidere. Hyppige skifter av tiltaksleverandører i et område vil sette dette relasjonsarbeidet tilbake. 

Vi mener: 

  • Personer skal ikke bare komme i jobb, men også stå i jobben over tid. Det skapes enda bedre resultater der tiltaksleverandør gis mulighet til å følge opp både arbeidsgiver og kandidat etter ansettelse, og det sikrer jobbfastholdelse. 
  • For personer med nedsatt arbeidsevne er nettopp AFT-tiltaket svært velegnet for ansettelser etter Ringer i Vannet-metoden, fordi tiltaket både kan gi nødvendig karrierekompetanse, målrettet opplæring og tett oppfølging. 
  • Lokal arbeidsmarkedskunnskap og dokumenterte resultater må vektlegges i Navs anbudsutsatte tiltak. I dag gjøres ikke det. 
  • Lønnstilskudd er et virkemiddel som kan bidra til å lette overgangen til jobb i noen tilfeller, men har best effekt i kombinasjon med andre tiltak. Lønnstilskudd kan også ha en rekke negative konsekvenser og må brukes med forsiktighet 

Kilder: 

https://samforsk.no/Publikasjoner/2017/Arbeidsgivere%20og%20arbeidsinkludering_041217.pdf 

https://www.fafo.no/images/pub/2015/20428.pdf 

https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/655/170 

https://www.nho.no/contentassets/b36417854c2749d48b243abd4ccf4f34/190322_probarapport-18047-arbeidsgiverperspektivet-i-inkludering-.pdf