Arbeidsgivere sitter med nøkkelen for at flere skal bli inkludert i arbeidslivet. Gjennom Ringer i Vannet-metoden tar arbeid- og inkluderingsbedrifter utgangpunkt i arbeidsgivers behov og finner kandidater som passer i den aktuelle jobben. Dette er svært effektiv metode og NTNU har dokumentert at det er over 3 ganger så stor sjanse for at arbeidsgivere som har gode erfaringer gjennom Ringer i Vannet, vil ansette på denne måten igjen. LES MER

Ansetter nesten alle gjennom Arbedispraksis

Henrik Langem er butikksjef ved Europris Bryn. Han samarbeider med flere av våre medlemsbedrifter, som Rehabil og Oslokollega. De jobber etter Ringer i Vannet-metoden som legger vekt på begge parter i en ansettelsesprosess. Det handler om å finne en god match mellom arbeidstaker og bedrift; jobbmatch for alle. Langem har god erfaring med dette, og ansetter nesten alle gjennom arbeidspraksis.

- Får lojale medarbeidere

Her kan du se hvordan våre medlemsbedrifter jobber etter Ringer i Vannet-metoden, og hvilken verdier det kan skape for arbeidsgivere.

Avhengig av et næringsliv som åpner dørene

De tre siste årene har 600 personer fått seg jobb eller gått til utdanning med bistand fra arbeid- og inkluderingsbedriften Furene på Sunnmøre.

Følg med på jobbmatchforalle.no

Her kommer det historier fra medlemsbedriftene våre, videoer og saker som er viktige for å inkludere flere i arbeidslivet. Bli med oss og skape #jobbmatchforalle !