Jobbmatch for unge

Ungt utenforskap har mange årsaker. Noen strever med skolen, andre strever med å finne sin plass og vei inn i arbeidslivet. Altfor ofte opplever unge å bli kasteballer mellom ulike systemer mellom skole, Nav og kommune. I stedet for at systemene tilpasser seg den enkelte, er det ofte det motsatte som forventes. For mange blir det uoversiktlig å finne fram. Men ofte er det nettopp på tvers av de etablerte sektorene at de gode løsningene finnes. LES MER

Matchbox hjelper unge fra sosialhjelp til jobb og utdanning

Der andre snakker om utslipp, snakker Matchbox om økt innslipp. Av ungdommer som står utenfor arbeidslivet.

Lærekandidatordningen gir kompetanse og jobbmuligheter

Hør hva lærekandidatene i Vestfold og Telemark forteller om det å være lærekandidat. I samarbeid med fylkeskommunen gir våre medlemsbedrifter dette tilbudet.

Følg med på jobbmatchforalle.no

Her kommer det historier fra medlemsbedriftene våre, videoer og saker som er viktige for å inkludere flere i arbeidslivet. Bli med oss og skape #jobbmatchforalle !