Ekspertbistand. Foto: Grim Evensen, Bonanza
Ekspertbistand. Foto: Grim Evensen, Bonanza

Hva er Ekspertbistand?

Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til Ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke fører til noen løsning.

Arbeidsgivere og arbeidstakere kan i noen tilfeller ved langtidssykemeldinger ha behov for ekstern hjelp for å finne mulige løsninger for å komme videre. Erfaring viser at partene i et arbeidsforhold ofte gjør mye bra for å finne de gode løsninger, men på et tidspunkt kan det stoppe opp. Man har rett og slett gått tom for ideer eller kanskje trenger å få inn en annen kompetanse for å komme videre. Mange sykmeldte har sammensatte utfordringer og f.eks. kombinasjonen av fysiske og psykiske plager kan oppleves av mange ledere som utfordrende å håndtere.

 

Ekspertbistand er en kostnadsfri tjeneste for arbeidsgiver, finansiert via Nav og en del av IA-avtalen. Det er viktig å understreke at Eksperten er en nøytral part, med relevant kompetanse som bistår og kartlegger bakgrunn for sykefraværet og ser på muligheter og løsninger for at arbeidsforholdet skal fungere best mulig framover. I noen tilfeller kan andre arbeidsoppgaver eller en ny arbeidskarriere være et alternativ.

 

Halvparten av de som er sykmeldt i mer enn 12 uker kommer ikke tilbake til sin ordinære jobb, uavhengig av hva grunnen til sykemeldingen er. Det er derfor viktig å finne løsninger som kan redusere sykefraværet. Det er her arbeid- og inkluderingsbedrifter kommer inn med sin kompetanse.

 

Så sliter din bedrift med langvarig eller hyppig sykefravær så kontakt Nav om en forhåndsgodkjenning om Ekspertbistand. Det er satt av betydelige ressurser til dette formålet. Ta så kontakt med en Ekspert i ditt nærområde. 

Fyll så ut et kort søknadsskjema i Altinn og Nav vil refundere utgiftene som kan være på inntil kr. 21.200 pr. sak.