Arbeid & Inkludering

Innhold

BATT

BATT er et samarbeid mellom NAV, ASVL og foreningen Arbeid & Inkludering for å finne relevante mål på kvalitet i attføringsarbeidet.

Gjennom BATT er målet å:

  • Etablere et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangørene i arbeidet med å heve kvaliteten på attføringsarbeidet.
  • Introdusere et sterkere element av konkurranse mellom tiltaksarrangørene med tanke på å stimulere til forbedringsarbeid.
  • Legge til rette for benchmarking og benchlearning.
  • Gi NAV-kontorene et bedre verktøy for, i samarbeid med tiltaksarrangørene, å sette mål for hva slags tjenester som skal leveres og for kvaliteten på disse tjenestene.
  • Gjøre det lettere for NAV å jobbe med leverandørutvikling.

Sentrale dokumenter