Arbeid & Inkludering

Innhold

Migranorsk - Arbeidsnorsk for minoritetsspråklige

I samarbeid med Fagbokforlaget tilbyr vi Arbeidsnorsk for minoritetsspråklige.

Migranorsk Arbeidsliv/Arbeidsnorsk består av flere moduler med yrkesrettet språkopplæring. Arbeidsnorsk-modulene kombinerer ulike multimedia elementer sammen med lese-, lytte-, tale- og skriveoppgaver. Ved å tilby arbeidssøkere språkopplæring kombinert med arbeidspraksis, styrkes jobbmulighetene vesentlig.

Migranorsk har fått en ny universell utforming og er nå tilpasset alle mobile flater. Læremiddelet har også fått en ordlistefunksjon som gjør det mulig å oversette ord til mange ulike språk.

Følgende moduler tilbys:

  • Arbeidslivets ABC
  • Arbeid med barn
  • Kantine
  • På vei til helsefagarbeider
  • Salg og service
  • Norsk for saksbehandling i offentlig sektor
  • Helse, miljø og sikkerhet – generell
  • Helse, miljø og sikkerhet – Bygg og anlegg

Arbeidsnorskmodulene kan kombineres med Migranorsk Alfa, Start og Allmenn.

 
Ta kontakt for mer informasjon om de ulike kursene