Portrett av Solveig Jensveen foran en vegg i naturbetong.

Solveig Jenssveen

Administrasjonssjef

Økonomi og organisasjonsapparat. aiLæring, medlemsservice og medlemskap, stedfortreder.

n,as,,v,sdc