Arbeid & Inkludering

Innhold

Ledige stillinger i våre medlemsbedrifter

Her vil vi publisere ledige stillinger i våre medlemsbedrifter.

Vår medlemsbedrift Spir Oslo søker 1-2 pedagoger/veiledere til midlertidige stillinger i Læringsnettverket i Spir Oslo, ut 2021, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med hurtig tilsetting.