- Vi er en brobygger over til næringslivet

Fra medlemsbedrifter

Publisert

#205

Faksimile fra Eidsvoll Ullensaker Blad

50 år har Orbit Arena hjulpet dem som trenger hjelp til å komme tilbake i arbeid, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad.

I 1968 etablerte kommunene på Øvre Romerike selskapet Eidsvoll Industri for å skape tilrettelagte arbeidsplasser. I 2008 ble de til dagens Orbit Arena. Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal kommuner og Akershus fylkeskommune eier 85 prosent, private bedrifter eier resten. Nytt firmanavn til tross, tanken bak er som før – å tilby en meningsfull hverdag til folk som av ymse grunner faller ut av arbeidslivet.

TILBAKE I JOBB

– Vi ønsker å være best i landet på å få folk tilbake i arbeid så raskt som mulig, understreker administrerende direktør Hanne Ulsletten. – Allerede etter åtte uker utenfor arbeidslivet skjer det noe med folk, og fra da av blir det verre og verre å komme seg tilbake. At folk står utenfor arbeidslivet er usunt for både den enkelte og samfunnet som helhet, påpeker hun. Årsakene til at folk blir faller ut av arbeidslivet er mange, og det skjer i alle yrker, bransjer og samfunnsklasser.– Disse menneskene trenger påfyll av motivasjon og selvtillit, og selvsagt behov for å føle mestring. Det er der vi kommer inn i bildet, sier hun.

BEDRIFTSØKONOMI

Orbit Arena drives som et hvilket som helst aksjeselskap, bare uten aksjeutbytte. De må ut i markedet for å tilby sine tjenester, og må være konkurransedyktige på pris. Hvis ikke taper de oppdrag til andre selskaper. – Vi må ha god kvalitet på alt vi leverer. Nav er hovedkunden vår, men vi er også en brubygger til næringslivet. Gjennom NHO deltar vi i faglig utvikling og rekrutteringssamarbeid gjennom prosjektet Ringer i vannet. Der kartlegges bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Vi er også første bedrift i Akershus som er godkjent for Navs nye tiltak for å få folk tilbake i jobb, sier økonomisjef Susanne Røen Rotnebo. På lista over samarbeidspartnere står mange større selskaper fra mange ulike bransjer.

Les hele saken i Eidsvoll Ullensaker Blad