Arbeid & Inkludering

Innhold

- Sjøltilliten har gått i taket

Fra venstre: Daglig leder i Smørholm AS, Bjarne Smørholm - nyansatt Thomas - næringslivskontakt i Astero, Arvid Sørli og NAV-veileder, Lucia Grell.

Fra venstre: Daglig leder i Smørholm AS, Bjarne Smørholm - nyansatt Thomas - næringslivskontakt i Astero, Arvid Sørli og NAV-veileder, Lucia Grell.

- Jo lenger jeg var uten arbeid, jo verre var det, sier Thomas. Etter flere år utenfor ordinært arbeidsliv kom han ved hjelp av Astero og Ringer i Vannet inn i varmen hos Eide-bedriften Smørholm AS, skriver Romsdals Budstikke.

 - Jobbintervjuer var bare skremmende. Jo lenger jeg var uten arbeid, jo verre ble det, sier Thomas fra Molde. Det er et halvår siden Thomas kom inn i betongrehabiliteringsbedriften via NHO-prosjektet Ringer i vannet. Nå har han fått midlertidig ansettelse i ytterligere seks måneder. - Det å få være med å bidra i samfunnet, kunne møte opp på jobb hver dag, tjene egne penger framfor å «nave» ... Det er utrolig hvor mye det har betydd for sjølfølelsen. Sjøltilliten har gått i taket, sier Thomas til avisen.
For fem år siden kom Thomas via Nav inn i kompetansebedriften Astero.
- I starten måtte jeg få inn rutiner med å møte opp til rett tid, og rett og slett bare være på en arbeidsplass. Frykten og den sosiale angsten knytta til det å være i arbeid ble gradvis mindre, og jeg kunne begynne å se mer framover, sier Thomas.

Håndplukket

På Astero prøvde han seg på ulike arbeidsoppgaver og tok vaktmesterutdanning gjennom NKI. Parallelt fikk han sertifisering på lift, truck, varmt arbeid og stillasbrukerkurs gjennom Nav. Via Astero og Ringer i vannet ble han «håndplukket» til arbeid i Smørholm AS. Tre av de seks første månedene fikk Smørholm AS NAV-støtte til opplæring gjennom en mentorordning i egen bedrift, men betalte ellers ut full lønn. Nå har han altså fått ytterligere prosjektansettelse ved Smørholm AS i et halvt år.

Viktig med grunnleggende kunnskaper
Daglig leder Bjarne Smørholm kaller Ringer i vannet-prosjektet en «vinn-vinn-situasjon».
- Det er fint for oss at arbeidstakeren allerede er avklart. I stedet for å teste om arbeidet er noe for dem, får vi inn personer som er motiverte, stabile, «ferdig tilpassa», med gode grunnleggende kunnskaper om det å være i jobb, sier Smørholm.
- Var du skeptisk til å ta inn en person med hull i cv-en?
- Nei. Det er mye bedre å gjøre det på denne måten enn at man får inn en «tilfeldig» person fra Nav som skal teste ut om arbeidet passer. Her vet vi at den grunnleggende kompetansen er god, og så tar vi intern opplæring etter hvert. Det er mange muligheter for å tilegne seg mer kunnskap innad i bedriften. Jeg vil anbefale også andre bedrifter å gjøre dette. Det hører med til vårt samfunnsansvar, sier Smørholm til Romsdals Budstikke.

Deilig med A4-liv
Det å få et kollegium, gjøre meningsfylte arbeidsoppgaver og ha et A4-liv er midt i blinken for Thomas.
- Jeg tenkte det ville være kjedelig. Men det er bare deilig, sier han.

– Det er utrolig viktig for folk som har vært langtidsledige å få en fot innenfor arbeidslivet, sier Ringer i vannet-koordinator Arvid B. Sørli hos Astero til Romdsdals Budstikke..

Sørli mener Ringer i vannet er et konsept som fungerer godt fordi personen er håndplukket til jobben.

– Vi kartlegger bedriften for å finne ut hvilken kompetanse de har behov for. Deretter prøver vi å finne en jobbmatch mellom våre arbeidssøkere og arbeidsgiver. Gjennom karriereveiledning og mulighet for intern utprøving har vi god kunnskap om arbeidssøkers kompetanse. Dette er grunnen til at det er så vellykka. Men det er klart: Noen ganger lykkes vi, andre ganger ikke, sier Sørli.

- Personer med hull i CV-en havner ofte nederst i søkerbunken hos arbeidsgiver. Gjennom Ringer i vannet ønsker vi å få flest mulig personer ut i lønna arbeid, og øke ansettelsen i egne bedrifter, sier Ragnhild Friis-Ottessen, regionansvarlig for Ringer i vannet i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland.