Tre kurs i psykisk helse og arbeid

Arbeid & Inkludering og ASVL tilbyr en serie med tre digitale halvdagskurs med arbeidspsykolog Stian Midtgård.

Kursene tar for seg:
  • Hva er angst, depresjon og søvnproblemer
  • Hva er det som opprettholder angst og depresjon og hva er det som gjør at en blir frisk
  • Hvordan kan arbeid bidra til å bedre psykiske lidelser.
  • Hvilke verktøy fra kognitiv terapi kan brukes av veiledere og arbeidsledere
  • Hva er årsaker til søvnproblemer
  • Konkrete verktøy som veileder og deltager kan bruke for å bedre søvnvansker som forsinket døgnrytme, insomni m.m
  • Hvordan tilrettelegge i arbeidssituasjonen

Lettere psykiske lidelser er en av hovedårsakene til uføretrygd og sykemelding, og teller en tapte arbeidsår troner psykiske lidelser øverst. Vi vet at å komme tilbake til arbeid, eller klare å stå i arbeid fører, til bedring av psykisk helse. For mange som jobber innen feltet arbeid og helse er økt kompetanse om psykiske lidelser viktig!

Kursrekken er et samarbeid med ASVL, blant annet fordi kurset er like relevant for alle som jobber i forhåndsgodkjente bedrifter.

Det er mulig å delta på kursene som gruppe (bedriftspris) eller individuelt. 

Hvem er kurset for?

Målgruppen er primært personer som jobber innen feltet arbeidsinkludering/yrkesrettet rehabilitering og helse. Eksempel er blant annet ansatte ved Nav, vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, HR-konsulenter, bedriftshelsetjenesten, rådgivere i videregående skoler.

Dette er et grunnleggende innføringskurs så du er ikke avhengig av å ha tatt kurs eller utdannelse innen feltet for å delta. Har du derimot videreutdannet deg i f.eks kognitiv terapi vil deler av kurset allerede være kjent.

Kommende kurs:

Kursholder:
  • Stian Midtgård
  • Arbeids- og organisasjonspsykolog

Stian Midtgård er en arbeids- og organisasjonspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI).  I tillegg har han bred erfaring med å jobbe med sykefravær, konflikter og arbeidsmiljø i organisasjoner. Han jobber også klinisk med arbeidsrelaterte utfordringer knyttet til utbrenthet, depresjon, angst og belastninger.

Midtgård er medlem av MINT – The Motivational Interviewing Network of Trainers – som er en international organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI).