Våre kurs i Motiverende Intervju (MI)

Vår største utfordring er å fremme motivasjon for endring! Motiverende intervju er langt på veg et svar på denne utfordringen.

Hva er MI?

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. MI som samtaleteknikk er en samtalemetode som bygger motivasjon og øker sannsynligheten for forandring i atferd, som er relevant for enkeltpersoners situasjon, livsstil og helse.

Siden 2010 har vi arrangert opp i mot 100 kurs i Motiverende Intervju og denne metoden praktiseres hos de fleste av våre medlemsbedrifter. 

Vi tilbyr følgende kurs innen Motiverende Intervju (MI):