Kurs i Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid

Arbeid og inkludering tilbyr et grunnleggende innføringskurs i lettere psykiske lidelser i samarbeid med klinisk arbeidspsykolog Stian Midtgård.

Kurset tar for seg:
  • Hva er angst, depresjon og søvnproblemer
  • Hva er det som opprettholder angst og depresjon og hva er det som gjør at en blir frisk
  • Hvordan kan arbeid bidra til å bedre psykiske lidelser.
  • Hvilke verktøy fra kognitiv terapi kan brukes av veiledere og arbeidsledere
  • Hva er årsaker til søvnproblemer
  • Konkrete verktøy som veileder og deltager kan bruke for å bedre søvnvansker som forsinket døgnrytme, insomni m.m
  • Hvordan tilrettelegge i arbeidssituasjonen

Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til bortfall i fra arbeidslivet. Jobber du med å bistå og veilede personer tilbake til arbeid vil du ofte møte mennesker med psykiske lidelser og symptomer. Da er det viktig å ha kunnskap, forståelse og kompetanse om psykisk helse.  

Hvem er kurset for?

Målgruppen er primært personer som jobber innen feltet arbeidsinkludering og helse. Eksempel er blant annet ansatte ved Nav, arbeids- og inkluderingsbedrifter, HR-konsulenter, bedriftshelsetjenesten, rådgivere i videregående skoler.

Dette er et grunnleggende innføringskurs så du er ikke avhengig av å ha tatt kurs eller utdannelse innen feltet for å delta. Har du derimot videreutdannet deg i f.eks kognitiv terapi vil deler av kurset allerede være kjent.

Varighet:  1-3 dager 

Kursets innhold og lengde kan tilpasses etter behov. Kursets lengde kan variere fra 1-3 dager. Kursholder reiser gjerne til din bedrift for å holde kurs. Ønskes det kurs lokalt send mail til pga@nhosh.no

 
Kursholder

Stian Midtgård er klinisk arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs og foredrag for blant annet NAV, kommuner,arbeids- og inkluderingsbedrifter mm. Han har også erfaring fra klinisk psykologvirksomhet hvor fokusehar vært pasienter som er sykemeldte eller står i fare for å falle ut av arbeidsliv eller skole.