Arbeid & Inkludering

Innhold

Oppfølgningskurs i Motiverende Intervju (MI)

Arbeid & Inkludering tilbyr nå oppfølgingskurs i Motiverende Intervju (MI) i samarbeid med arbeidspsykolog Stian Midtgård. Kurset er for de som har tatt innføringskurset i Motiverende intervju tidligere og har et ønske om å bygge på den kunnskapen de har fra tidligere.

Kurset vil fokusere på:
  • En rask oppfriskning og repetisjon av tidligere kunnskap.
  • Hvordan bruke MI i sin hverdag.
  • Hvordan veilede i mer komplekse situasjoner, hvor det er uklart hva løsningen er og hvilken løsning som er den beste.
  • Hvordan unngå å bli en styrende veileder som truer autonomien til deltager
  • Hvordan unngå å bære en passiv veileder som bare følger deltager
  • Hvordan klare å hjelpe deltager å fokusere på motivasjon til endring og/eller mulige løsninger
  • Hvilke etiske problemstillinger kan en komme opp i ved bruken av MI

Vi tilbyr nå et vi nå et oppfølgingskurs i Motiverende Intervju. Kurset vil ha en liten del med oppfrisking og repetisjon, men hovedfokuset vil være å bygge videre på kunnskapen deltagerne har fra innføringskurset. Vi vil se på hvordan en praktisk kan bruke MI i arbeidshverdagen og målet er at deltagerne skal få ny kunnskap, ny praktiske ferdigheter og ikke minst økt trygghet i å bruke MI.

På kurset vil hver deltager ta lydopptak av en MI-samtale, for deretter kode samtalen og se på bruk av MI-teknikk og forekomst av endringssnakk (motivasjonsutsagn). Kursdeltagerne bes derfor ta med telefon med opptaksmuligheter (de aller fleste mobiltelefoner har dette nå), samt øretelefoner til kodingen.

I tillegg til dette vil hver kursdeltager levere inn en refleksjonsoppgave etter kursets slutt.  Refleksjonsoppgaven vil være en oppgave en gjør i etterkant av kurset. Hensikten er at deltagerne skal gjennomføre en samtale hvor en bruker teknikken og prinsippene fra MI. I etterkant av samtalen skal deltager skrive et refleksjonsnotat på 2-3 sider hvor en beskriver målet med samtalen, hvordan samtalen gikk mtp bruk av MI, hva gikk bra, hva kunne blitt gjort annerledes, og hva var motivasjonen til intervjuobjektet. Nærmere info om oppgaven vil bli gitt på kurset. Refleksjonotatet vil bli sendt til kursholder. For å få kursbevis må refleksjonsoppgaven gjennomføres.

 
Varighet: 2 dager
 
Kursholder

Stian Midtgård er en arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI) - også kalt Motiverende Samtale og Endringsfokusert rådgivning. Midtgård har de siste årene stått for opplæring i MI for ansatte i NAV og arbeid og inkluderingsbedrifter. Midtgård er medlem av MINT - The Motivational Interviewing Network of Trainers - som er en international organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI)

 

Vi arrangerer åpne 2-dagerskurs ca. en gang i halvåret. Se vår kurskalender for kommende kurs.

Det er også mulig å bestille et lokalt kurs.  Ta kontakt med Pia Gavin, for mer informasjon om pris og betingelser.