Arbeid & Inkludering

Innhold

Motiverende Intervju (MI) for ledere

Kurset har som mål å gi deg som leder:
  • Forståelse for hva som motiverer dine ansatte
  • Forståelse for hva som gjør at noen ansatte har motstand mot endringer
  • Konkrete og enkle samtaletekniske ferdigheter du kan benytte i din hverdag
  • Forståelse av hva empati har å si for relasjonen du har til dine ansatte
  • Verktøy til å håndtere medarbeidersamtalen og den «vanskelige samtalen» på en god måte

For å lykkes som leder trenger en motiverte ansatte som er villig til å være med på endringer som kreves i et stadig skiftende marked. En leders relasjon med sine ansatte legger grunnlaget for lederstil og evne til å skape motivasjon, og det viktigste verktøyet for å skape en god relasjon og motiverte ansatte er formelle og uformelle samtale.

Dette kurset styrker kompetansen til lederen og er bygd på anerkjente teorier og metoder fra Motiverende Intervju (MI) og Selvbestemmelsesteori som har stor tradisjon for å motivere til endring.

For hvem?

Kurset er for alle som har lederansvar

Varighet: 2 dager