Arbeid & Inkludering

Innhold

På vei mot jobb med traumer i bagasjen

Kurset tar for seg
  • Hva er traumer og traumatisering.
  • Identitet, relasjon og tilknytning (Spaltingsmodellen).
  • Hvordan traumer kan virke på helse og arbeidsevne (ACE studien).
  • Stress, frykt og aggresjon. Reaksjonsmønster og beskyttelsesstrategier.
  • Hvordan skape gode rammer og minimere risiko for retraumatisering.
  • Hvordan den som arbeider med traumatiserte kan påvirkes og hvordan man kan ivareta seg selv.
  • Kurset presenterer forskning fra traumefeltet, flettet sammen med erfaring fra arbeidsinkludering på en lettfattelig måte.
  • Praktisk kunnskap om symptom og reaksjonsmønster, samt forståelsesmodeller og verktøy som lett kan overføres til eget profesjonelt arbeid.
Kunnskap om effekten av langvarig stress og traumer øker. Lav selvfølelse og framtidstro, konsentrasjonsproblem, uro og unngåelsesatferd er vanlige symptom. Nye relasjoner og forventninger kan trigge avmakt og reaksjoner som er uforståelige for personen selv, jobbveileder og arbeidsgivere.
 
Kurset tilbyr kunnskap, forståelsesmodeller og praktiske verktøy for å trygge deltaker og lette profesjonelles arbeid.
 
Varighet: 2 dager
 
Hvem er kurset for?
  • Ansatte ved Arbeids og Inkluderingsbedrifter, NAV, HR, BHT og andre som jobber med mennesker som har opplevd  traumatiske situasjoner, krenkelser og omsorgssvikt, krig og flukt.
  • Fagpersoner som ønsker øket kunnskap om traumer og effekten av traumatisering, forståelse for reaksjonsmønster og praktiske verktøy for å bistå traumatiserte mennesker.
Kurset krever ingen forkunnskaper.
 
Tidligere kursdeltakere sier:
«Kurset ga tydelige og praktiske råd knyttet til veilederjobben – og det ga ny kunnskap om feltet.»
«Veldig interessant tema som kommer til nytte i store deler av jobben vår, så vel som på det personlige plan.»
«Et høyt faglig nivå på innhold – og at vi alle kunne bidra aktivt.»
 
 
Kursholder:
Sissel Bru Reksten har Bachelor i Sosialt Arbeid, Cand. Mag. i Organisasjon og Ledelse og Mastergrad i Endringsledelse. Psykoterapeut, Institutt for Traumearbeid i Oslo.
Erfaring bla fra saksbehandling, organisasjonsutvikling og ledelse i barnevern, næringsliv og attføringsfeltet. Sissel driver i dag IoPT Stavanger, der hun tilbyr terapi, veiledning, kurs og utdannelse innen feltet arbeid, traumer og helse.
 
Dersom du ønsker å arrangere et lokalt kurs - ta kontakt med Pia Gavin for mer informasjon.