Arbeid & Inkludering

Innhold

Kurs i Supported Employment (SE)

Endel av vår medlemmer ønsker ytterligere undervisningstilbud innen SE og vi har derfor inngått et faglig samarbeid med Mike Evans.

  • Developing a successful approach to Supported Employment (1.5 hours)
  • Understanding the activities of Supported Employment (2 - 3 hours)
  • Vocational Profiling (1 hour)
  • Job Finding & Marketing (3 hours)
  • Cooperating with employers (1.5 hours)
  • Employers’ Disability Charter (1 hour)
  • The role of Job Coaching and Employment Support (1.5 hours)
  • The benefits of Individual Placement and Support
  • Connecting IPS to Supported Employment ( 1 hour)

Modulene til høyre utgjør tilsammen et 2-dagers kurs og bransjeforeningen planlegger å tilby et slikt kursopplegg én gang hvert halvår. I tillegg kan våre medlemsbedrifter alene, eller i samarbeid med andre lokalt/regionalt, arrangere egne kurs. Det er også fullt mulig å sette sammen én kursdag med de moduler som man selv ønsker. Husk da at én dag inneholder maks moduler på tilsammen 6 timer.

Kursholder Mike EvansKursleder

Mike Evans er tidligere president i European Union of Supported Employment og har blant mye annet vært hovedforfatter av boken Verktøykasssa for SE. Han har ledet ulike SE bedrifter/enheter siden midten av 90-tallet. Som en av de fremste ekspertene på SE har han  i tillegg vært involvert i en lang rekke prosjekter og opplæringsprogram i SE over hele Europa, blant annet i regi av EPR. Vi kan også nevne at Mike, på vår Fagkonferanse våren 2017, holdt et delseminar som fikk veldig gode tilbakemeldinger.

Sammen med oss har Mike Evans nå utviklet en rekke kursmoduler som tar for seg de ulike sidene av SE. Mike kommer fra Skottland og har begrensede norskkunnskaper. Derfor vil undervisningen foregå på engelsk, men modulene er tilpasset det faglige innholdet og strukturen i Verktøykassa for SE. Det vil derfor være nyttig for kursdeltakere å være kjent med Verktøykassa for så gjennom kursmodulene få utfyllende kunnskap, og ikke minst praktisk erfaring innen SE.

Dette kursopplegget får meget gode tilbakemeldiner - senest på vår medlemsbedrift Ressurs Tromsø i januar 2020. 

 
Kurset på norsk

Vi har imidlertid erfart at det er behov for å kjøre dette kurset på norsk. Fagsjef i Arbeid & Inkludering, Paal Haavorsen, kjører derfor dette kurset på bestilling fra bedrifter og vil regelmessig ha åpne kurs i Oslo. 

 

 

 

Se vår kurskalender for kommende kurs

Det er også mulig å bestille et lokalt kurs.  Ta kontakt med Pia Gavin, pga@nhosh.no for mer informasjon om pris og betingelser.