SIA-kurs - våre ulike kursmodeller

1)       Komplett kurs:   2 samlinger à 2 dager

Kurset gir en grundig gjennomgang av verktøyet, med god tid til gruppeoppgaver, refleksjoner og egentrening mellom samlingene.

Maks. 25 deltakere

 

2)       Innføringskurs: 2 påfølgende dager

Kurset gir en innføring i verktøyet og gjør deltakerne i stand til å ta verktøyet i bruk og fortsette egenlæringen.

Maks. 25 deltakere

 

3)       Workshop: 1 dag

For de som allerede har gjennomført komplett kurs eller innføringskurs. Gir en mulighet til erfaringsutveksling og/eller fordypning i enkelte elementer.

Maks 25 deltakere

 

4)       DIgitalt kurs / innføringskurs + workshop: 2 påfølgende dager + 1 ekstra samling

Ved å kombinere innføringskurs og workshop, gis deltakerne en mulighet til å møtes for refleksjon og erfaringsutveksling rundt egenlæring, samt få en fordypning i spesifikke elementer.

 

Ta kontakt med Pia Gavin for mer informasjon om pris og betingelser. I samråd med kursleder Merethe Horgen finner vi et tidspunkt som passer for din bedrift.