Kurs i Strukturert Individuelt Arbeidsvurderingsverktøy (SIA)

Bedrifter som ønsker å profesjonalisere sin kartlegging, styrke oppfølgingen av deltakernes lærings- og utviklingsprosess og møte NAVs behov for raske, grundige og veldokumenterte prosesser, inviteres til å være med på kurs. SIA ble utviklet gjennom et samarbeid mellom tidligere NAV SYA (Senter for yrkesrettet attføring) og NAV ARK i flere fylker, men ble i 2011 overført til Arbeid & Inkludering. SIA er egnet for alle tiltaket, og kommer spesielt godt til nytte i AFT og Avklaring. Gjør deg klar for nye anbudsrunder med SIA som konkurransefortrinn.

Kurset omfatter:

 • Innføring i SIAs bakgrunn hos NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
 • Informasjon om dynamikken i utviklingsarbeidet og SIAs plass i bransjen
 • Innlæring av SIA-struktur
 • Gjennomgang av et sett SIA-oppgaver
 • Perspektiver i datainnsamling og analyse
 • Trening og øvelser på bruk av struktur, oppgaver og analyse i reelle case
 • Varsomhet og etikk i vurderingsarbeidet
 • Bruk av SIA i sluttrapporter
 • Organisering av gjennomføring
 • Implementering av SIA i egen bedrift
 • Utvikling av SIA-oppgaver i egen bedrift
 • Informasjon om SIA til NAV
 • Bruk av SIA i ulike tiltak

Deltakere i kurset får tilgang til verktøyhefte, oppgavehefte og Sharepoint portal med alt SIA-materiell, samt kursbevis.

- Målet med denne satsingen er å gi alle brukere et attraktivt tilbud, opprettholde bedrifters status som foretrukket tiltaksleverandør og gi NAV svar som er bedre enn de forventer, sier Paal Haavorsen.

Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til:
 • å bruke SIA-struktur i kartlegging
 • å gjennomføre kartlegging med SIA-oppgaver
 • å bruke SIA-perspektiver i vurdering av arbeidsevne
 • å bruke SIA-struktur til å heve kvaliteten på sluttrapporter
 • å utvikle egne SIA-oppgaver i bedriften
 • å organisere kartleggingsaktiviteter med SIA i egen bedrift
Hvem er kurset for:

Kurset er for medlemmer av bransjeforeningene Arbeid & Inkludering og ASVL. Det er egnet for alle som er involvert i kartlegging av arbeidsevne, både veiledere og arbeidsledere, samt fagansvarlige.


Kursholder:

Merethe Horgen har bygget erfaring i arbeidsinkluderingsbransjen siden 2003. Hun har erfaring fra praksisfeltet og en rekke tiltak både som veileder, teamleder, prosjektleder for kvalitetssikring og som fag- og utviklingsansvarlig hos Enter Kompetanse i Drammen. Merethe har videreutviklet SIA til dagens konsept og har vært ansvarlig for SIA-kurs for Arbeid & Inkludering siden 2011. Merethe er nå ansatt som fagutvikler hos ASVL. 

 Se våre kursmodeller