Hvordan skrive gode sluttrapporter til NAV

I våre bedrifter går det med mye arbeidstid på å skrive rapporter. Dette kurset gir en innføring i grunnleggende prinsipper for rapportskriving med fokus på det juridiske aspektet. Man får videre tips for å effektivisere skriveprosessen.

Kurset er praktisk rettet, og egner seg både for de som skriver rapporter og de som leverer informasjon til rapportskriver.

Målet er å få en grunnleggende forståelse for prosessen med arbeidsinkludering, og hvordan man hensiktsmessig kan/bør dokumentere denne utfra bestillers forventninger.

 
Varighet

Kurset er i utgangspunktet et dagskurs, men det kan utvides til to dager hvis det er ønskelig. På dag 2 blir det tid til å jobbe med stoffet fra dag 1. I tillegg tar man sikte på å utdype Navs fokus på dokumentasjon av den enkelte jobbsøkers prosess og regelverket som er med å gi retningslinjer for dette arbeidet.  

 
Kursleder:

Anja Alme Siebke er juristutdannet, har lang erfaring innen arbeidsinkludering og har jobbet i mange år som faglig leder vår medlemsbedrift ved Fretex i Oslo.

 

Dersom du ønsker å arrangere et lokalt kurs - ta kontakt med Pia Gavin for mer informasjon.