Kurs i Karriereveiledning

De fleste kursene i karriereveiledning som vi tilbyr leveres i samarbeid med Karriereverktøy AS, som er Norges ledende leverandør av verktøy og kurs innenfor karriereveiledning.  Karriereveiledning er en faglig bærebjelke i arbeidsinkluderingsarbeid, men er også viktig i mange andre sektorer i Norge som: skoleverk, høyskoler og universitet, karrieresentre og NAV. Vi har levert kurs på karriereveiledningsfeltet siden 2006. Over 8000 veiledere har gjennomført våre kurs siden 2006 og det gjør det til Norges mest populære kurstilbud innen karriereveiledning.  

Kursene passer for veiledere fra alle sektorer som driver med karriereveiledning. På våre kurs lærer du og sertifiseres i de mest brukte metoder og verktøy for å gjennomføre profesjonell karriereveiledning i praksis: Karriereverktøy , Norske karriereferdigheter, Structured Career Interview  (SCI) og Jobpics

Kursene utfyller hverandre og utgjør tilsammen en god faglig helhet innenfor karriereveiledningsfeltet. 

Sertifiseringskurs Karriereverktøy

2-dagers kurs

Jobbmestring - Kartlegging og utvikling av Karrierekompetanse

2-dagers kurs

Kurs i Karriereveiledning med sertifisering i Structured Career Interview (SCI)

2-dagers kurs

Kurs i bruken av Jobpics

Dagskurs