Arbeid & Inkludering

Innhold

Kurs i Karrierekompetanse

Karrierekompetanse er de mestringsstrategiene/ferdighetene, holdningene og kunnskapen et menneske trenger for å mestre og fungere i jobb, skoleroller og karriere gjennom livet. På dette kurset lærer du deg å kartlegge og utforske veisøkers karrierekompetanse.

Innhold i kurset:

  • Karrierekompetanseparadigmet.
  • Karriereferdigheter som taus kunnskap
  • Hva er karriereferdigheter – om – fokuset på læring av kunnskaper, holdninger og mestringsstrategier.
  • Karriereferdigheter som sluttprodukt av sosial arv, psykiske lidelser, personlighet osv.
  • Norske Karriereferdigheter som en helhetlig tilnærming til å beskrive bredden og dybden i karrierekompetanse – utvikling og oppbygging.
  • Bruk av Norske karriereferdigheter som et helhetlig analyseverktøy for å forstå og beskrive utfordringer i jobb og karriere
  • Lære innholdet i Norske Karriereferdigheter – 14 områder.
  • Kartlegge kritisk karrierekompetanse – bruke Norske Karriereferdigheter til å utforske veiledningsbehov og skreddersy og designe et innhold som er tilpasset veisøkers individuelle behov
  • Bruk av Norske Karriereferdigheter til å designe faglig innhold i et konkret veiledningstilbud innenfor karrierekompetanse og karrierelæring – kravspesifikasjon i tiltaket AFT, eller andre områder du arbeider med i din egen veiledningsrolle.
  • Prioritering av temaer i veiledningsprosessen

Karrierekompetanse er de mestringsstrategiene/ferdighetene, holdningene og kunnskapen et menneske trenger for å mestre og fungere i jobb, skoleroller og karriere gjennom livet. Folk kan ha utfordringer med å fungere i jobb og karriere. Da blir det et viktig fokus i karriereveiledningsarbeidet å kartlegge eksisterende karrierekompetanse som skal brukes videre, men også den kritiske karrierekompetansen - de temaene som er avgjørende viktig at veisøker utvikler mestringsstrategier på for å mestre jobb og karriere og at innholdet i veiledningsprosessen er skreddersydd til dette.

På dette kurset lærer du deg å kartlegge og utforske veisøkers karrierekompetanse.

Målgruppe: Kurset passer for alle veiledere i alle sektorer som arbeider med karriereveiledning og med mestring av jobb og karriere, som Arbeidsinkluderingsbedrifter, NAV og Karrieresentre. Det passer også for andre som bygger opp undervisningstilbud innenfor karrierekompetanse for eksempel i skoleverk og Flyktningtjenesten. Det passer også for veiledere med lederansvar som har ansvar for å bygge opp innhold i veiledningstjenestene i en bedrift.

Du kartlegger karrierekompetanse ved hjelp av Norske karriereferdigheter – som er en omfattende og detaljert beskrivelse av 665 konkrete temaer fordelt på 14 karrierekompetanseområder som kan være aktuelt å arbeide med for en hel befolkning gjennom livsløpet. Norske karriereferdigheter gir en bredde og dybdebeskrivelse på hva det er temamessig (og godt faglig begrunnet) mulig å jobbe med i karriereveiledning. Det er utviklet av Arne Svendsrud på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværsforskning og arbeidsmiljøforskning. Det er dermed den mest helhetlige og integrerte tilnærming til å identifisere og beskrive hva karrierekompetanse er og hvilke områder man trenger å jobbe med innen karriereveiledning.

Norske Karriereferdigheter inneholder 14 hovedområder:

1. Kjenn deg selv – og betydningen for karrierevalg, 2. Utforske mulighetene – bruke karriereinformasjon, 3. Å velge gjennom karrieren, 4. Utfordre kjønnsroller, stereotypier og bakgrunn, 5 . Skaffe jobb og skape jobb, 6. Digitale karriereferdigheter, 7. Mestre jobbrollen, 8. Mestre skole og studierollen, 9.Takle livet for å takle jobb, skole og karriere, 10. Balansere livsroller, 11. Endring og vekst gjennom livet, 12. Livslang læring, 13. Karrierebygging, 14. Arbeid, samfunn og økonomi

Se her for mer info om Norske Karriereferdigheter

Dersom du bruker Work Interest Explorer i bedriften har du alltid tilgang til en oppdatert digital versjon av Norske Karriereferdigheter. På kurset bruker vi en forenklet kursversjon i papir som du også kan velge å bruke i ditt veiledningsarbeid om bedriften din ikke abonnerer på WIE.

Dette kurset utfylles også godt av Sertifiseringskurset i Work Interest Explorer. Men du har også stort utbytte av kurset selv om du ikke bruker WIE. På dette kurset i Norske karriereferdigheter lærer du deg karriereferdighetsperspektivet og innholdet i Norske karriereferdigheter utfyllende.  På WIE kurset lærer du deg grundig prinsipper og fremgangsmåter for hvordan du kan arbeide digitalt med læring og utvikling av karriereferdigheter ved hjelp av digitale arbeidsbøker i WIE.

Kursholder er Arne Svendsrud, psykolog. Han har utviklet dette verktøyet og de fleste andre karriereveiledningsverktøyene som benyttes i profesjonell karriereveiledning i Norge. Han har også skrevet en bok: Karriereveiledning i et Karrierelæringsperspektiv.

Varighet:           7 timer

Dersom du ønsker å arrangere et lokalt kurs - ta kontakt med Pia Gavin, pga@nhosh.no for mer informasjon.