Kurs i flerkulturell karriereveiledning og Jobpics

Kurset er på to kursdager, men kan også gjennomføres som enkeltstående dagskurs.

Hovedtemaer på dag 1 vil være:
 • Karriereveiledning eller karrierelæring?
 • Hvordan forstå hverandre på tvers av kulturelle barrierer?
 • Kollektivistisk tradisjon i møte med individet i fokus
 • Faktorer som påvirker norskopplæringen og karriereveiledningen
 • "De må jo lære mer norsk!"
 • Hva betyr de ulike norsknivåene?
 • Verktøy og metoder
 • Nyttige nettressurser
 
Hovedteamer på dag 2 vil være:
 • Hvordan forstå det norske utdanningssystem og arbeidsmarked i forhold til erfaringer fra eget hjemland?
 • Hva slags formell eller uformell kunnskap kreves eller forventes?
 • Hvordan stimulere til økt refleksjon rundt egen kompetanse?
 • Hva betyr det å foreta gode valg?
Dag 1 - Flerkulturell Karriereveiledning

På dette kuret skal vi se nærmere på hvordan språk, kultur og systemforståelse er med å påvirke både veileder og veisøkers holdninger og handlinger i veiledningsprosessen. Kurset henvender seg spesielt til veiledere som jobber med innvandrere og flyktninger. Kurset vil ta for seg viktig faktorer som påvirker veisøkers språkopplæring og mulighet for god integrering. Språket er helt avgjørende for å lykkes i dagens jobbmarked. Da er det viktig at veileder kjenner til og bruker spørsmål, metoder og verktøy som åpner for dialog og læring. Ved bruk av gode visuelle verktøy og enkle veiledningsmetoder, kan vi stimulere til bedre selvinnsikt, språkutvikling og systemforståelse.

Hvilke dilemmaer møter vi ofte på i møte med flerkulturelle veisøkere?   Som veileder vil du utfordres i forhold til din forståelse for kultursensitive temaer som igjen har betydning for din veiledningspraksis. Vi skal jobbe med ulike øvelser og gruppeoppgaver i løpet av kursdagen.               

Kurset er det første av to kursdager. «Jobpics i arbeid med flerkulturelle» er tittel på dag 2, men kan også gjennomføres som et enkeltstående kurs.

Dag 2 - Jobpics i arbeid med flerkulturelle

På dette kurset vil du lære om karriereveiledning av innvandrere ved bruk av Jobpics: Du vil lære å bruke billedkortene og RIASEC-systemet som utgangspunkt for å bygge et bedre ordforråd og for å utvide veisøkers forståelse for viktige begreper i arbeidslivet.

Jobpics egner seg godt som samtaleverktøy rundt ulike yrker eller interesser og gir viktig kunnskap om norsk utdanningssystem og arbeidsliv.

Billedkortene gir oss et godt utgangspunkt for utforsking og refleksjon rundt veisøkers egen skolebakgrunn og yrkeserfaring. Veiledning ved bruk av bilder er et effektivt læremiddel når man har et begrenset norsk språk og lite kunnskap om det norske arbeidsmarkedet. Ved å bruke visuelle verktøy og intervju som metode, kan vi stimulere til bedre selvinnsikt, språkutvikling og systemforståelse.

 

Kurset bygger videre på kurs i Flerkulturell karriereveiledning, men kan også gjennomføres som et enkeltstående kurs.

Kursleder

Kursleder er Cathrine Bjordal som har jobbet som faglærer i alternativ ungdomsskole, som rådgiver i arbeid med bistand og som faglig veileder for lærere og spesialpedagoger. De siste 7 årene har hun jobbet som karriereveileder og lærer på voksenopplæringssenteret i Bærum kommune. Skolens deltakere er flykninger i introduksjonsprogrammet, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og unge voksne med flerkulturell bakgrunn som ønsker grunnskoleopplæring og vgs.

 

Vi arrangerer jevnlig åpne kurs i flerkulturell karriereveiledning. Se vår kurskalender for kommende kurs.

Det er også mulig å bestille lokale kurs.  Ta kontakt med Pia Gavin, pga@nhosh.no for mer informasjon om pris og betingelser.