Kurs for personell i primært VTA og AFT

Første halvår 2021 arrangerte vi en rekke digitale fagkurs med Terje Wårheim ved Spesialisthelsetjenesten i Vestfold. Tilbakemeldingen fra deltakerne var meget gode og kursene oppleves som praksisnære og blir fremført med god pedagogisk kunnskap. 

Vi har derfor satt opp en rekke nye digitale kurs som egner seg særlig for de som jobber innen tiltaket VTA og AFT, men også faglig personell der denne kompetansen har relevans. 

 • Autisme – utfordringer for dem selv og nettverket, hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen
 • ADHD – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utviklingshemming – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til
 • Målretta miljøarbeid
 • Atferd som utfordrer – frustrasjon, sinne og aggresjon

Kursene er digitale og har en varighet på ca. 3 timer. 

 

Aktuelle kurs

 1. 28. september 2021,

  Digitalt på Zoom

  VTA

  Autisme – utfordringer for dem selv og nettverket, hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen

  Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak på arbeidsplassen for arbeidskandidater/arbeidstakere med disse vanskene og deres omgivelser.

 2. 8. oktober 2021,

  Digitalt på Zoom

  VTA

  ADHD – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?

  Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for symptomer og hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å tilrettelegge for mestring – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak på arbeidsplassen for arbeidskandidater/arbeidstakere med disse vanskene.

 3. 28. oktober 2021,

  Digitalt på Zoom

  VTA

  Utviklingshemming – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til

  Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – etablering av realistisk ambisjonsnivå, og hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre arbeidshverdagen hos kandidater med disse vanskene og deres omgivelser.

 4. 30. november 2021,

  Digitalt på Zoom

  VTA

  Målretta miljøarbeid – systemet laget rundt arbeidskandidaten

  I disse tider må det enkelte ganger prioriteres og settes i verk flere tjenester og ekstra fokus på målretta arbeidsprosesser og systematisk arbeid enn det som tidligere var nødvendig. Også sentralt ang. omrokkering og endring i etablerte rutiner og prosedyrer som tidligere har representert trygghet og stabilitet for arbeidstakeren.

 5. 13. desember 2021,

  Digitalt på Zoom

  VTA

  Atferd som utfordrer – frustrasjon, sinne og aggresjon

  Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd og strukturert tilrettelegging. Du får konkrete analytiske redskaper som bør tas hensyn til i arbeidslivet.