Arbeid & Inkludering

Innhold

Hvordan videreføre MI i bedriften

Flere og flere av våre medlemsbedrifter har hatt sine ansatte på MI kurs eller arrangert bedriftsinterne kurs. Tilbakemeldingen og evalueringene av kurset har vært overveldende positive.

Samtidig etterlyser flere et «opplegg» for videreføring av MI internt i bedriften for sine ansatte. De  ønsker vedlikeholde ferdigheter og grad av implementering av MI-ferdigheter og verdier i sin bedrift.

Vi kan derfor tilby et 2-dagers kurs i hvordan implementere MI i bedriften.

Kurset vil:

  • Se på hvilke fora og arenaer en kan repetere og vedlikeholde MI på i din bedrift.
  • Kursdeltagerne vil få en mappe med forslag til øvelser og prosesser de kan kjøre internt i bedriften. Øvelsene og prosessene vil bli beskrevet med tydelige, detaljerte og lett forståelige instrukser.
Varighet: 2 dager
 
Kvalifikasjoner:

Kurset er for deltagere som har tatt vårt 3-dagers innføringskurs i MI. 

Kursholder

Stian Midtgård er en arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI) - også kalt Motiverende Samtale og Endringsfokusert rådgivning. Midtgård har de siste årene stått for opplæring i MI for ansatte i NAV og arbeid og inkluderingsbedrifter. Midtgård er medlem av MINT - The Motivational Interviewing Network of Trainers - som er en international organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI)