Asperger syndrom i arbeid

Mennesker med asperger syndrom, står oftest utenfor arbeidslivet, til tross for at de ofte har kvaliteter og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Flertallet har også tilleggsdiagnoser, som f.eks. ADHD og ulike psykiske lidelser. For å lykkes med å integrere personer med AS i arbeid, trengs det grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer.

 
Kurset tar for seg:
  • Hva er asperger syndrom
  • Vanlige tilleggsdiagnoser
  • Kartlegging av styrker og utfordringer
  • Løsninger i arbeid
Målgruppe: 

Kurset passer for veiledere i alle sektorer som jobber med inkludering av personer med asperger syndrom i arbeid, f.eks. NAV, arbeids- og inkluderingsbedrifter o.l. Kurset vil også være aktuelt for utdanningssektoren og opplæringskontor som har ansvar for lærlinger eller unge i arbeidspraksis. Andre med oppfølgingsansvar for personer med diagnosen (f.eks. mentorer) vil også ha utbytte av kurset.  

Varighet: 2 dager

KursholderLinda Nygård.png

Kursholdere er Linda Nygård

Linda Nygård er utdannet barnevernspedagog, og har tilleggs­utdannelse innen yrkesrettet rehabilitering, sosiologi og spesial­pedagogikk. Utover dette han hun utdanning innen ledelse på master­gradsnivå. Linda har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, både i NAV og i attføringsbedrifter. Hun har i tillegg erfaring som personalsjef i privat næringsliv og som spesialpedagog i skolen. Linda er i dag daglig leder og ansvarlig for kurs og veiledningstilbudet til Spesialistbedriften.

 

Vi arrangerer jevnlig åpne 2-dagerskurs. Se vår kurskalender for kommende kurs.

Det er også mulig å bestille et lokalt/bedriftsinternt kurs.  Ta kontakt med Pia Gavin, pga@nhosh.no for mer informasjon om pris og betingelser.