Våre kurs om Asperger

I samarbeid med Spesialistbedriften arrangerer vi to kurs i hvordan man kan lykkes med å integrere personer med Asperger i arbeid. De gir grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer.

Asperger og Inkludering - 2 dagers innføringskurs

For å lykkes med å integrere personer med AS i arbeid, trengs det grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer.

Dette digitale kurset går over to dager

Kurs i kartleggingsverktøyet ASIAS - halvdagskurs

På dette kurset får du opplæring i bruken av kartleggingsverktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier). ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger og andre typer høytfungerende autismespekterforstyrrelser.