Arbeid & Inkludering

Innhold

Sertifiseringskurs Karriereverktøy

Karriereverktøy er et arbeidsverktøy som veisøker bruker for å gjennomføre sin egen karrierevalgprosess i samhandling med en profesjonell karriereveileder.

 

Kursinnhold:
  • Teoretisk bakgrunn – konstruktivistisk forståelse av RIASEC- systemet: Interesser og RIASEC- systemet som en måte å forstå og organisere karrieremulighetene i et samfunn og se seg selv inn i de mulighetene uten å bli overveldet. 
  • Karriereferdighetsperspektivet som ramme for bruk av Karriereverktøy 
  • Oppbygging, innhold og administrasjon av Karriereverktøy 
  • Prosess og veiledningsmuligheter i ulike deler av Karriereverktøy 
  • Interesseintervju som en måte å språksette jobbselvet - En sentral oppgave i karriereveiledning er å utvikle positive selvdefinisjoner og bli kjent med egne interesser for å kunne bruke dem til å velge godt. I Karriereverktøy  gjøres det ved å intervjue om interesser og situasjoner fra eget liv og skrive dette inn i Karriereverktøy .
  • Bruk av Yrkesliste og karriereinformasjon – En forutsetning for gode valg er å finne og bruke karriereinformasjon. I Karriereverktøy  lærer du å gjøre dette ved å bruke nettbasert yrkesliste. Karriereinformasjon må være kontekstuell og relevant. I Karriereverktøy  henter du den relevante informasjonen som den enkelte trenger i sin prosess og lagrer den i Karriereverktøy 
  • Mitt Valg – her lærer du å bistå veisøkere i å gjennomføre helhetlige og realistiske karrierevalg tilpasset veisøkers forutsetninger og livssituasjon.
  • Norske Karriereferdigheter – kartlegging av veiledningsbehov og utviklingsbehov for jobb og karrieremestring - kort gjennomgang
  • Digital arbeidsbok – Bruk av Karriereverktøy  til å utvikle karriereferdigheter ved bruk av digitale arbeidsbøker.

I Karriereverktøy  jobber veisøker systematisk med å utforske egne interesser og karriereinformasjon, definere egne kriterier for et valg, og gjennomføre et valg som blir helhetlig og realistisk. Karriereverktøy dekker de temaene som er sentrale å arbeide med for å gjennomføre gode karrierevalg, enten det gjelder valg av jobb, skole eller utdanning.

Du kan også bruke Karriereverktøy  til å presist utforske og kartlegge hvilke karriereferdigheter veisøker ønsker og trenger å arbeide med for å mestre jobb og karriere ved hjelp av delen Norske Karriereferdigheter.  Du kan arbeide med å utvikle de samme karriereferdighetene ved hjelp av digitale arbeidsbøker hvor veisøker arbeider med holdninger, kunnskap og mestringsstrategier knyttet til alle mulige områder som dere arbeider med  i veiledningsprosessen:  jobbsøk, CV, jobbintervju, jobbmestring, relasjoner på jobb,  konflikthåndtering, takling av endring, takling av stress, kommunikasjonsferdigheter, utdanningsmesser, søknadsprosesser til studier osv.   

Varighet:             dag 1: 10-16     dag 2: 9-15

 Dette kurset henger sammen med Sertifiseringskurset i Norske Karriereferdigheter. Vi anbefaler dere også å ta det kurset for å få fullt utbytte av Karriereverktøy . På det kurset lærer du du deg karriereferdighetsperspektivet og innholdet i Norske karriereferdigheter mer utfyllende.  På Karriereverktøy  kurset lærer du deg grundig hvordan du kan arbeide med å utvikle karriereferdigheter ved hjelp av digitale arbeidsbøker. 

 Kursholder

Kursholder er Arne Svendsrud, psykolog. Han har utviklet dette verktøyet, og har i tillegg skrevet boka: Karriereveiledning i et Karrierelæringsperspektiv. 

 

 

Vi arrangerer jevnlig åpne 2-dagersurs i Karriereverktøy .  Se vår kurskalender for kommende kurs.

Det er også mulig å bestille lokale kurs.  Ta kontakt med Pia Gavin, pga@nhosh.no for mer informasjon om pris og betingelser.