Kurs

Målretta miljøarbeid – systemet laget rundt arbeidskandidaten

30. nov 2021, kl. 08:30–11:30 Digitalt på Zoom
Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr. 1.900 Andre: kr. 2.375 20% rabatt ved deltakelse på hele kursrekken til Terje Wårheim
Påmeldingsfrist Snarest

I disse tider må det enkelte ganger prioriteres og settes i verk flere tjenester og ekstra fokus på målretta arbeidsprosesser og systematisk arbeid enn det som tidligere var nødvendig. Også sentralt ang. omrokkering og endring i etablerte rutiner og prosedyrer som tidligere har representert trygghet og stabilitet for arbeidstakeren.

For å være en profesjonell miljøarbeider, er det ikke tilstrekkelig å være i stand til å øke mulighetene for å løse opp i ”hverdagsmysterier” med gode fagkunnskaper, kvaliteten på det arbeidet man gjør skal også reflektere gode holdninger og verdier. Forenklet kan vi si at gode holdninger og verdier gjenspeiles i at vi gjør «det som er riktig», eller at «vi gjør mot andre som vi ville gjøre for oss selv».

Formål

Hvordan kan vi for eksempel vite hva som er riktig for en annen person på et gitt tidspunkt, i en gitt situasjon? Det er jo ikke sikkert at det som er riktig for deg er riktig for den personen du skal yte tjenester til. Din måte (som arbeidsleder) å forholde deg til målpersonen (arbeidskandidaten) viser at du har en forståelse av forutsetningene og begrensningene som målpersonen har. Som arbeidsleder har du kunnskap om disse forholdene til å kunne bidra til å legge til rette for medbestemmelse og selvbestemmelse for arbeidskandidaten. Dette innebærer at du gir råd, anbefalinger, veiledning og støtte til at målpersonen tar valg og beslutninger som er så godt informert som mulig. Din beslutningsstøtte til arbeidskandidaten er så godt tilpasset som nødvendig for å møte kandidatens behov. Bevisstgjøre arbeidskandidatens nærpersoner på hvilken betydning deres holdninger har for dens livskvalitet. «De ansatte er i en rolle, men det er livet til arbeidskandidaten …»

Innhold

Vi ønsker videre å fokusere på;

 • Hva er gode holdninger og verdier i ditt arbeidsmiljø?
 • Hva betyr det for deg i din rolle i praktisere gode holdninger?
 • Hvilken betydning har etikk for gjennomføringen av tjenestetilbudet?
Kursleder 

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning. Wårheim er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training. 

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
 • Deltakelsen er individuell og hvis det er mange som ser kurset sammen må alle meldes på. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere og at alle får et kursbevis etter fulført kurs.
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.

 

Pris

Medlemspris: kr 1.900,- per deltaker 

RABATT - 20% rabbatt ved deltakelse på alle fem kursene til Terje Wårheim 

Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen 25% høyere.

Avbestillingsregler

 • Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon.
 • Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%.
 • Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon.