Kurs

Grunnkurs i Individual Placement and Support (IPS)

7. des 2021 til 8. des 2021 Digitalt på Zoom
Medlemmer: kr. 4.500 Andre: kr. 5625
Påmeldingsfrist 18. november

Individual Placement and Support (IPS) er en oppfølgingsmodell som bygger på den grunnleggende tenkningen i Supported Employment (SE). Modellen er utviklet av Deborah R. Becker og Robert E. Drake ved The IPS Employment Center i USA. Dette miljøet har i mange år jobbet med å utvikle evidensbaserte metoder for å integrere personer med særskilte utfordringer i ordinært arbeid.

Bakgrunnen for IPS-modellen er troen på at alle med særskilte utfordringer kan ha en vanlig jobb på det ordinære arbeidsmarkedet, forutsatt at en finner riktig type jobb og arbeidsmiljø. Modellen har bred støtte i forskningen, og IPS blir nå implementert over hele verden for mange ulike målgrupper.

Målgruppe

Dette kurset i IPS er laget for jobbkonsulenter, veiledere, arbeidsledere, jobbspesialister, metodeveiledere, NAV-veiledere, ansatte i helsetjenester og andre som er interessert i å lære mer om hvordan man jobber i IPS. Vi presenterer den grunnleggende kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendige for å bruke IPS-tilnærmingen.

Kurset varer i to dager og gjennomføres digitalt. Deltakerne loses gjennom kurset med en kombinasjon av forelesning, videoer, oppgaver og gruppearbeid. Kurset er basert på den nyeste forskningen og litteraturen på IPS. Deltakere kan delta på hvilken som helst plattform de ønsker (PC, tablet eller smarttelefon), så lenge den har videofunksjon.

Kursinstruktør

Kursinstruktør er Thomas Knutzen. Thomas jobber til daglig i IPS Norge AS og er hovedansvarlig for digitale verktøy, opplæring og evalueringer. Han har erfaring fra rusomsorgen, NAV og arbeidsinkluderingsbransjen. Thomas har jobbet operativt med IPS på alle nivåer, samt jobbet som instruktør og ansvarlig for implementering på nasjonalt nivå. I tillegg forsker han også på IPS. Han har hatt et tett samarbeid med The IPS Employment Center siden 2011 og har både hatt opplæring i IPS, og jobbet med kvalitetsevalueringer, i USA. Der er han også sertifisert jobbspesialist, metodeveileder og instruktør. Han har videre vært ansvarlig for å oversette boken «Individual Placement and Support: en praktisk veileder». Thomas er en svært mye brukt foredragsholder og foreleser på kurs og utdanning innen IPS.

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

  • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
  • Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere.
  • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut begge dagene.

Medlemspris: kr 2.300,- per deltaker 

Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen 25% høyere.

Avbestillingsregler

  • Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon.
  • Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%.
  • Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon.