Kurs, Læringsnettverket, Kurs og konferanse

Læringsnettverket - Metodekurs kartlegging

15. sep 2021, kl. 09:00–12:00 Digitalt på Zoom
Gratis for medlemmer i Læringsnettverket
Påmeldingsfrist Snarest

I kravspesifikasjonen til AFT-tiltaket står det at vi skal gjennomføre kartlegging av andre forhold som har betydning for arbeidsdeltakelse; herunder formell og uformell kompetanse. Videre står det at krav om kartlegging av grunnleggende ferdigheter når dette er hensiktsmessig i tillegg til behov for tilrettelegging for å kunne komme i arbeid

I VTA–tiltaket skal man kartlegge muligheter for formell kompetanse eller dokumenterbar realkompetanse.

Dette betyr at ansatte som jobber med kartlegging og screening av deltakere i arbeidsmarkedstiltak må ha god kompetanse på ulike kartleggingsverktøy, samt hva en kartlegging innebærer og hvordan bruke resultater fra kartlegging på en god måte for deltaker.

 

Målgruppe: 

Ansatte med ansvar for å gjennomføre kartlegging/screening av grunnleggende ferdigheter hos arbeidssøkere 

På dette kurset får du: 
  • Innføring i kartlegging og screening
  • Oversikt over ulike karteggingsverktøy og bruksområde
  • Tips til hvordan gjennomføre en kartlegging
  • Tips til hvordan tolke resultater etter kartlegging
  • En gjennomgang av etiske retningslinjer for kartlegging

Kurset gir grunnlag for å søke om sertifisering på området Screening & Kartlegging i Læringsnettverkets ordning for kvalitetssikring av tjenestene. Dette forutsetter medlemskap i Læringsnettverket. 

 
Kursleder

Andreas Karth Roald er spesialpedagog med lang og bred erfaring fra Læringsnettverket og videregående skole. Han har bred kompetanse innen norskopplæring for minoritetsspråklige, yrkesfaglig opplæring og spesialundervisning.

 
 
 
 
Praktiske opplysninger

Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket*.   * Ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.

Det tas forbehold om endringer.

En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere