Medlemsmøte

Digitalt møte med nye daglige ledere

28. sep 2021, kl. 13:00–15:00

Vi inviterer daglig ledere som har tiltrådt under pandemien til et møte hvor formålet er å bli bedre kjent med bransjeforeningen og NHO-fellesskapet.

Sett av datoen – nærmere agenda og invitasjon sendes den enkelte over sommerferien