Innhold

Medlemsmøte

Digitalt frokostmøte for daglige ledere

17. aug 2021, kl. 08:30–09:30
Påmeldingsfrist 12. august

Tema; Den fagpolitiske situasjon og bransjens arbeid inn mot Stortingsvalget

På frokostmøte presenterer vi den faglige politiske situasjonen for bransjen på vei inn i  Stortingsvalgkampen.  De politiske partiene har ambisjoner for arbeidsinkluderingsfeltet, som f.eks. å stille krav til fortsatt utvikling med mangfold og stadige flere til jobb og utdanning.

Kampanjen #jobbmatchforalle er etablert for å vise frem hvordan en moderne bransje kan bidra til å løse slike sentrale oppgaver på inkluderingsfeltet. Nettsiden www.jobbmatchforalle.no er opprettet for det samme formålet;  å vise frem en innovativ bransje som  løfter frem sju nødvendige tiltak for at flere skal kunne finne fotfeste i arbeidslivet. Både kampanjen og de sju løftene er en sentral del av foreningens arbeidet inn mot Stortingsvalget.  

En like viktige jobb for bransjen er å holde frem det gode arbeidet med å skape resultater, dokumentere gode resultater og kommunisere gode resultater. På  frokostmøte presenterer vi bransjens formidlingstall til jobb og utdanning første halvår 2021. For å kunne synliggjøre de økonomiske virkningene ytterligere har Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag av bransjeforeningen utarbeidet en modell for å anslå den samfunnsøkonomiske nytten av  å formidle deltakere på AFT over i arbeid.  Kalkulatoren presenteres på møte.  

NB! Møtet er forbeholdt daglige ledere i Arbeid & Inkludering.