Innhold

Utviklingsprogram for mellomledere

 • 22. jun 2021til 1. okt 2021
 • Digitalt på Teams
 • Medlemmer: kr. 14.500
 • Påmeldingsfrist 18. juni

Bærekraftig lederskap i en ny tid. - Styrk eget lederskap og vær en god leder for medarbeiderne dine gjennom unntakstilstanden - og inn i en ny normal.

Mål og hensikt med programmet:

Gi bevisstgjøring og verktøy til mellomledere slik at de kan lede godt og effektivt i dagens situasjon med usikkerhet og være rustet til å møte en "ny normal".

 

Målgruppe:

Mellomledere i medlemsbedriftene til Arbeid & Inkludering. Maksimalt 25 deltakere.


Rammer og metode:
 • 4 digitale samlinger à 3 timer med ca 1 måneds mellomrom. De første 2 samlingene samles og kjøres over 2 påfølgende dager.
 • Korte innledninger i teori i plenum, personlig refleksjon, arbeid i grupper, og mye interaktivitet i form av diskusjoner og trening.
 • Personlige utviklingsmål.
 • Hjemmeoppgaver der verktøy testes ut i praksis.
 • Læringsgrupper à 4 personer som har møter mellom samlingene med oppfølging av konsulenter fra Solid Utvikling.
Klikk her for lese mer om programinnhold
 
Tidspunkt: 

Samling 1: 22. juni kl. 9-12  
Samling 2: 23. juni kl. 9-12
Samling 3: 23. august kl. 9-12
Samling 4: 1. oktober kl. 9-12

Programmet er forbeholdt medlemmer i Arbeid & Inkludering.

Kursholdere
 • Susann Goksør Bjerkrheim

Susann Goksør Bjerkrheim er konsulent og partner i Solid Utvikling AS der hun bistår virksomheter med å oppnå bedre resultater gjennom utvikling innenfor ledelse, medarbeidere, team og organisasjon.

Susann er utdannet ved Norges Idrettshøyskole og har vært profesjonell håndballspiller og lagkaptein i verdenstoppen i en årrekke. I 1999 var hun med å opprette Solid Utvikling AS, og har siden jobbet med utvikling av mennesker og organisasjoner innenfor en rekke ulike bransjer

Susann er opptatt av å utvikle medarbeidere og ledere gjennom økt selvinnsikt, trening på konkrete ferdigheter og styrket evne til å skape gode relasjoner, i tråd med virksomhetens mål og verdier. Hennes spisskompetanse er å skape trygghet og vilje til utvikling, samt å få team og grupper til å prestere bedre sammen.

 • Siri Maria Midré

Siri Maria Midré er konsulent i Solid Utvikling AS der hun bistår virksomheter med å oppnå bedre resultater gjennom utvikling innenfor ledelse, medarbeidere, team og organisasjon.

Siri er utdannet samfunnsgeograf og diplomat og har bred erfaring med utviklingsarbeid fra ulike typer virksomheter på tvers av sektorer og bransjer. Hun er opptatt av å kople det store bildet ned til et konkret (ofte trenbart) nivå, der den enkelte leder og medarbeider får brukt sine ressurser til det fulle. Siri formidler kompleks teori på en enkel måte og involverer deltakerne med varme og humor.