Innhold

Psykisk utviklingshemming og ADHD – hvilke konsekvenser innebærer det for arbeidskandidaten

  • 9. apr 2021Kl. 09:00–11:15
  • Digitalt på Zoom
  • Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr. 1.650 Ikke medlem: kr. 2.475
  • Påmeldingsfrist Snarest

«Det hjelper ikke om du vet hvor du vil gå om du ikke vet hvor du er..!»

Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – etablering av realistisk ambisjonsnivå, og hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre arbeidshverdagen hos kandidater med disse vanskene og deres omgivelser.

Innhold

Kurset tar utgangspunkt Psykisk utviklingshemming og ADHD. Hva innebærer det å ha disse diagnosene? Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og arbeidslivet.

Hvordan øke forståelsen for målgruppen med denne sårbarheten?

  • Terje Wårheim
  • Kursholder

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning. Wårheim er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training. 

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

Kurset avholdes på Zoom. Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.

NB! Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud mindre enn 1 uke før kursstart, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.

En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.