Innhold

Program

  • 26. okt 2020til 29. okt 2020

Mandag 26. oktober

12:0015:00
Tilrettelagt arbeid i en ny tid - dag 1
12:0012:30
Velkommen til konferansen og hvordan arbeid- og inkluderingsbedriftene satser på tilrettelagt arbeid
Kenneth Stien

Direktør i Arbeid & Inkludering

12:3013:00
Politikernes halvtime

Hvorfor prioriterer vi økt satsing på tilrettelagt arbeid. Hva forventer vi av bransjen? Innledning og samtale med stortingsrepresentantene Margret Hagerup (H) og Lise Christoffersen (AP) 

13:0013:10
Pause
13:1014:00
Utfordringer og muligheter i dagens og morgendagens VTA-tilbud

- På hvilken måte gir vi den enkelte mulighet til å gjøre valg selv om egen jobb og karriere i VTA?

- Intern/eksternt? Ikke enten eller, men ja takk begge deler?

- Hvordan håndtere og legge til rette for overganger i VTA – når prinsippet er basert på varighet?

- Slik har vi håndtert VTA under Koronaen. Hva har vi lært og hva har tar vi med oss videre?

Hanne Islund, direktør tilrettelagt arbeid og utvikling i OsloKollega, Monica Sivertsen leder for forretningsutvikling i Jobbklar, Sigrid Grude Amb, fag- og utviklingsleder i Providor samt Jarle Eknes, daglig leder i stiftelsen SOR og Helt Med diskuterer med hverandre og “salen”.

14:0014:10
Pause
14:1015:00
Margreth Olin: Sårbarhet hos unge mennesker

Menneskers møte med egen andres sårbarhet har ofte vært en rød tråd i Margret Olins filmer. I dette foredraget vil hun vise klipp fra flere av hennes prisbelønte filmer og særlig løfte fram unge menneskers sårbarhet.

Margareth Olin

Tirsdag 27. oktober

09:0012:00
Tilrettelagt arbeid i en ny tid - dag 2
09:0009:50
Brukermedvirkning

Bransjeforeningene og Fafo har gjennomført en landsomfattende undersøkelse rettet til tiltaksarrangører av i VTA-tiltaket, med spørsmål om hvilke medvirkningskanaler de har etablert for deltakerne i tiltak. Hvordan iverksettes medvirkning- og innflytelseskanalen i hverdagen på arbeidsplassene? Hvilke tillempinger og hensyn gjøres i praksis? Innlegget presenter resultater fra undersøkelsen.

Terje Olsen

Forskningsleder i Fafo

09:5010:00
Pause
10:0010:30
Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Telemarkforsking har på oppdrag av Arbeids- og Sosialdepartementet nettopp levert en rykende fersk evaluering av forsøket med VTA i kommunal regi. Forsøket startet opp i 2018 og har blitt gjennomført i kommunene Ullensaker, Skedsmo (nå Lillestrøm), Oslo, Stavanger, Fjell (nå Øygarden) og i Indre Fosen.

Seniorforsker Geir Møller fra Telemarkforsking vil legge fram funnene i rapporten. Vår medlemsbedrift Allservice i Stavanger har på vegne av kommunen deltatt i forsøket. Daglig leder Ståle Johan Knutsen vil fortelle om dette og kommentere evalueringen.

Geir Møller

Seniorforsker i Telemarksforskning

10:3510:45
Pause
10:4511:15
Langsomt fremover – om arbeid, utvikling og livskvalitet for mennesker med varige psykiske helseplager

Arnhild Lauveng er psykolog (UiO, 2003) og hadde tidligere diagnosen schizofreni. Hun har også en kort karriere som VTA-deltaker. Hun er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og disputerte i 2017 ved det medisinske fakultet i Oslo med doktorgraden «Å vokse som menneske – mulighet for utvikling hos voksne med alvorlige psykiske lidelser, i behandling og utdanning». 

Arnhild Lauveng

Psykolog

11:2012:00
Spør psykologen

I denne sesjonen gir vi muligheten til å stille spørsmål til psykolog Arnhild Lauveng om tilrettelegging for god psykisk helse i arbeidslivet, og hvordan man best kan oppnå dette.

Du kan formulere spørsmål og sende oss i forkant av konferansen eller underveis i foredraget hennes. 

Arnhild Lauveng

Psykolog

Onsdag 28. oktober

09:0015:00
Digitale delseminarer NB! Påmeldingen til delseminarene åpner 20. oktober
09:0011:00
Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Foredraget vil i første rekke rette seg mot instruktører, veiledere og ansatte i bedriften. Alle dere som skal forsøke å forstå kandidater med ulike atferdsmessige utfordringer, innen et bredt autismespekter, med påfølgende støy og vanskeligheter i en hektisk arbeidshverdag.Terje Wårheim vil i løpet av denne to- timers seansen belyse et utvalg sentrale perspektiver ang. kandidatens funksjonsnedsettelse og som bør prioriteres å ta hensyn til for å lykkes i deres hverdag. Hvordan skal vi få rigget opp den enkelte i posisjon til læring, og finne motivasjonen til å stå opp og komme seg på jobb?

Terje Wårheim

Barnevernspedagog og foredragsholder

11:1012:30
Flere i tilrettelagt arbeid

Oslo kommune og andre fylker sin satsing på å få flere personer med utviklingshemming og liknende bistandsbehov i arbeid. Prosjektleder Marte Buaas legger i innlegget vekt på funn og anbefalinger fra satsingen på tema «Overgang fra skole til arbeid for denne målgruppen.» 

Peik Hveem vil fokusere på utviklingen i den nye fylkeskommunen Vestfold og Telemark.

Marte Buaas og Peik Hveem
12:1513:15
VTA og aiLæring

aiLæring er en felles læringsplattform for medlemmer av Arbeid & Inkludering.

- Satsing på VTA overordnet på Inko AS
- aiLæring generelt og hvordan dette passer inn med den digitalisering av VTA
- Produsere et Salg og Service kurs tenkt for VTA ansatte ved Inko AS
- Spørsmål

13:3014:15
«Støtte til vanlig arbeid» og «Gode eksempler – jobb»

Gro Marit Rødevand i Karde har i en årrekke ledet prosjekter som dreier seg om mennesker med utviklingshemning. Hun vil presentere nyutviklede nettressurser for å støtte inkludering av målgruppen på ordinære arbeidsplasser. Dessuten vil hun peke på en rekke andre fritt tilgjengelige nettressurser som Karde har utviklet for de samme målgruppene. 

Gro Marit Rødevand

Senior rådgiver i Karde 

13:3015:00
Motiverende Intervju i VTA - Hvordan benytte Motiverende Intervju (MI) i VTA-tiltaket

 
Motiverende Intervju er en anerkjent og mye brukt velledningsteknikk både hos være medlemsbedrifter, NAV, helsepersonell og ledelse. I tillegg ber NAV ofte om at våre medlemsbedrifter har kurset sine ansatte i MI ved leveranser av tjenester.

Foredraget vil være i 2 deler:

Del 1: En kort innføring i hva Motiverende Intervju er. Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Del 2: Hvordan tilpasse bruken av Motiverende Intervju til VTA-tiltaket. Denne delen av foredraget vil se på hvordan en kan tilpasse MI-metodikken til målgruppen i VTA-tiltaket. Vi vil blant annet se på: Hvordan tilpasse teknikken til personer med utviklingshemming? Hva gjør du når åpne spørsmål ikke fungerer? Hvordan bevare og styrke autonomien til personer i målgruppen?  
 

Stian Midtgård

Arbeidspsykolog

Torsdag 29. oktober

09:0015:00
Digitale delseminarer NB! Påmeldingen til delseminarene åpner 20. oktober
09:0010:00
Karrierekompetanse i VTA

- Rask innføring i Kompetanse Norges kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, med vekt på Karriereknappene og Etikk    

- Karrierelæring som del av formålet i VTA?  

- Hvordan kan vi innen rammen i VTA legge til rette for VTA-ansattes karrierlæring og overganger i liv og arbeidsliv?  

- Refleksjons - og dialogmodell i seminaret  

- Foroppgave til deltagere: Tenk gjennom din egen karrierehistorie, hvilke overganger har du vært gjennom i din egen karriere? 

Monica Volden Sivertsen

Leder for forretningsutvikling i Jobbklar AS

10:3011:15
Spør advokaten

Erling orienterer kort om aktuelle juridiske problemstillinger. 

Etter dette har du muliget til å stille spørsmål om juridiske utfordringer i VTA. 

NB! Dette seminaret er forbeholdt medlemmer i Arbeid & Inkludering

Erling Espolin Johnson

Advokat og hovedansvarlig for arbeid- og inkluderingsbedtriftene

12:0013:00
Ringer i Vannet metoden og VTA = suksess!

Det er i dag et økende fokus fra myndighetene om at flere VTA-ansatte skal få prøve seg i ordinært arbeidsliv for bl.a. å vurdere mulighet til å få en ansettelse. Fra Nav sin side er det ønskelig med en viss gjennomstrømming i VTA.

I dette seminaret skal vi ha to innlegg til diskusjon fra seniorrådgiver Paal Haavorsen i Arbeid & Inkludering og næringslivskonsulentene Heidi Bø og Anita Johansen, fra Providor, vår medlemsbedrift i Brumundal.

 

Paal Haavorsen, Arbeid & Inkludering og Anita Johansen og Heidi Bø, Providor
13:3015:00
Motiverende Intervju i VTA - Hvordan benytte Motiverende Intervju (MI) i VTA-tiltaket

Motiverende Intervju er en anerkjent og mye brukt velledningsteknikk både hos være medlemsbedrifter, NAV, helsepersonell og ledelse. I tillegg ber NAV ofte om at våre medlemsbedrifter har kurset sine ansatte i MI ved leveranser av tjenester.

Foredraget vil være i 2 deler:

Del 1: En kort innføring i hva Motiverende Intervju er. Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Del 2: Hvordan tilpasse bruken av Motiverende Intervju til VTA-tiltaket. Denne delen av foredraget vil se på hvordan en kan tilpasse MI-metodikken til målgruppen i VTA-tiltaket. Vi vil blant annet se på: Hvordan tilpasse teknikken til personer med utviklingshemming? Hva gjør du når åpne spørsmål ikke fungerer? Hvordan bevare og styrke autonomien til personer i målgruppen?  

Stian Midtgård

Arbeidspsykolog