VTA-konferansen 2023 – Et tiltak i endring

Denne gangen setter vi fokus på de endringer som vil komme som følge av at VTA-arbeidstakerne nå vil få muligheten til å jobbe deltid i det ordinære arbeidslivet. Dette er endringer som vil utfordre ledelsen, så vel som veiledere og arbeidsledere i tiltaksbedriften. Bransjeforeningen har i lengre tid fulgt VTA-utviklingen, og vi har gjennom ulike former for fagutvikling beredt grunnen for den virkelighet som arbeidsmarkedsmyndighetene nå ønsker.

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt
Portrett av
Portrett av