Velkommen!

Årets konferanse om Varig tilrettelagt arbeid (VTA) tar for seg samfunnets forventninger til arbeidsmarkedstiltaket VTA. Arbeid er en grunnleggende verdi i samfunnet og i livet.

  • Einar Øverenget kommer til konferansen for at du skal få dykke ned i verdibegrepet. Han forteller hva som kjennetegner verdier, og han presenterer verktøy for å arbeide med dem.
  • I januar får VTA-ansatte retten til å kunne delta i ordinært arbeidsliv. Gunnar Rømuld fra Arbeids- og velferdsdirektoratet forteller hva den nye forskriftsendringen vil innebære for deg og dine VTA-ansatte.
  • I 2018 ba Olaug Bollestad Regjeringen om å se nærmere på menneskerettighetene for personer med utviklingshemming. Nå har en stortingsmelding om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming kommet. Ble de fulgt? Hør Bollestads syn på hvorfor samfunnet trenger denne stortingsmeldingen, og hva hun mener er viktig for mennesker med utviklingshemming i dag.
  • Mange av våre medlemsbedrifter jobber stadig med å videreutvikle tiltaket og tilpasse det et moderne samfunn. Kom og la deg inspirere av de som kommer i studio! Sens byr på veilederroller i forrykende utvikling. Via Færder fikk tøffe krav fra Nav, tok utfordringen på strak arm og fikk selv mye godt ut av omstillingsprosessen.

Vi gjentar suksessen og sender VTA-konferansen digitalt. Bli med på årets happening for alle som jobber med VTA!

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt