Program

  • 26. okt 2020til 27. okt 2021

Tirsdag 26. oktober

11:0015:00
Program dag 1
11:0011:05
Velkommen til konferansen

Velkommen ved konferansier Per Christian Langset

11:0511:50
Å ha eller være en diagnose

Grue er skjønnlitterær forfatter, og professor i kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. Han forsker på funksjonshemming og sykdomsprestisje.

Vi får høre Jans egen refleksjon rundt det å omtale seg selv som en person med funksjonsnedsettelse; å ha eller være en diagnose og sykdom som en ekstra drivkraft for å prestere.

Jan Grue

Forfatter og professor

11:5012:20
Lunsjpause
12:2013:10
Hva innebærer det nye forslaget om rett til hospitering i ordinært arbeid for tiltaksdeltakere i VTA?

Alle skal ha rett til å være en del av ordinært arbeidsliv. Dette er hovedgrepet som presenteres i en høring om endring av regelverket for VTA. Det skal bidra til at flere deltakere kan få anledning til å få arbeidserfaring i ordinære virksomheter. Den nye ordningen er ment å gi deltakerne mer varierte oppgaver og utfordringer gjennom å supplere arbeidet som foregår i VTA-virksomheten.

Vi får et overblikk over hvilke muligheter forslaget vil gi VTA-ansatte. Hvordan møter vi som bransje og medlemsbedriftene dette? Fra Arbeids- og sosialdepartementet kommer seniorrådgiver Thomas Såheim og rådgiver Mariann Nilsen. 

Vår medlemsbedrift Prima, har i samarbeid med Helt Med og Trondheim kommune opprettet arbeidsplasser i kommunale sykehjem. Eirik Wahl Thomsen fra Prima og Bård Leite fra Trondheim kommune forteller om hvordan dette tilbudet har blitt til og hva som er suksesskriterier. 

13:1013:25
Pause
13:2514:00
Læring for kvalifisering til ordinært arbeidsliv

Spesialpedagog Andreas Karth Roald og fagveileider Kamilla Sæter i Spir Oslo forteller om hvordan de har jobbet med læring og kvalifisering i VTA-tiltaket. For at ansatte i VTA skal få muligheten til å få jobb i det ordinære arbeidslivet er det viktig å jobbe med opplæring av ferdigheter som kvalifiserer til arbeid utenfor tiltaksbedriften. De vil fortelle om hvordan de gjør dette i en kantine, og om en kandidat som nå jobber i en ordinær bedrift.

14:0014:15
Pause
14:1515:00
Hun skrev for å leve

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam kom i høst ut med en bok om sin mor, den kjente kulturpersonligheten Marie Takvam. Men boken er også et innlegg om åpenhet om psykisk lidelser.   - For det første ønsker jeg å alminneliggjøre det. Alle strever med livet i perioder. Jeg hadde også et mini-sammenbrudd på et tidspunkt da mye var vanskelig. Det er det ikke noe farlig å snakke om. Folk må være oppmerksomme på at slik er livet for veldig mange, sier Takvam til Aftenposten.

I "Hun skrev for å leve" tegner Magnus Takvam et nært portrett av den prisbelønte lyrikeren, filmskuespilleren, den populære stemmen fra «Barnetimen for de minste» -  og festens midtpunkt. Men det er også fortellingen om en mor som i stadig større grad slet med alkoholisme, psykiske problemer og vrangforestillinger. Magnus Takvam har hatt en personlig drivkraft for å lage portrettet av sin mor, som en frigjørelse og for å forstå.

Magnus Takvam

Forfatter, journalist og politisk kommentator i NRK

Onsdag 27. oktober

09:0012:00
Program dag 2
09:0009:45
Et paradigmeskifte for VTA må også komme innenfra

Tilrettelagt arbeid er fullverdig arbeid som bidrar til samfunnets verdiskaping  med arbeidstakere som både har tariffavtale og andre rettigheter. Vår medlemsbedrift Setpro og de ansatte Sandra Hodne-Madsen, Gry Fossan og Emma Kristine Leesland vil snakke om VTA-ansattes status som arbeidstakere og begrepsbruk som opprettholder stigmatisering. Her trengs et solid stykke endringsarbeid i hver enkelt bedrift, i bransjen, fagorganisasjoner og NAV.

Lin Andrea Gulbrandsen fra Fellesforbundet, som organiserer ansatte i VTA-tiltaket, vil fortelle om hvordan fagforeningen ivaretar interessene til de VTA-ansatte.

09:4510:00
Pause
10:0010:20
Fra diskriminering til lik jobbmulighet

Alle de politiske partiene er enige i betydningen av arbeid for samfunnet og for den enkelte som er i jobb, også for utviklingshemmede. Likevel har sysselsettingsandelen vært synkende i mange år til tross ulike satsinger. Mange mener utviklingshemmede har blitt diskriminert på dette viktige livsområdet. Hvordan kommer vi ut av sporet og hvordan kan samfunnet sikre utviklingshemmede en plass i arbeidslivet på lik linje med befolkningen ellers?

Tom Tvedt

Forbundsleder i Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede

10:2010:50
Hva står på spill om ikke flere kommer i arbeid?

Hva står på spill om ikke flere kommer i arbeid - direktør i Arbeid & Inkludering, Kenneth Stien Det er viktig for samfunnet at så mange som mulig er i arbeid. VTA-tilbudet er veldig bra. Og det er behov for langt flere plasser i dette tiltaket, men vi må også tenke nytt for å få flere ut i ordinært arbeid. Samtidig må vi styrke overgangen mellom skole og arbeid for sårbare grupper slik at den enkelte kan få flere valgmuligheter i utdannings- og arbeidsliv.

Kenneth Stien

Direktør i Arbeid & Inkludering

10:5011:05
Pause
11:0512:00
Fra ekstrajobb til nasjonal TV kanal

Her får dere høre en gründerhistorie. TV BRA er en TV kanal av og for utviklingshemmede og har i høst vært aktuell med egne valgsendinger. Camilla Kvalheim, redaktør og daglig leder forteller om reisen fra hun startet i en tilfeldig ekstrajobb i et bofellesskap til å etablere landsdekkende TV kanal.

Camilla Kvalheim

Ansvarlig redaktør og daglig leder i TV BRA