28.-29. oktober på Scandic Oslo Airport

Innhold

Program

  • 28. okt 2019til 29. okt 2019

Mandag 28. oktober

09:3011:00
Registrering og lett servering
11:0011:15
Åpning, v/Kenneth Stien, direktør i Arbeid & Inkludering
11:1513:00
HOVEDTEMA 1: Arbeid - en menneskerett, men hvordan sikre at alle får delta?
11:1511:30
Arbeid - en menneskerett?

Hva er status på arbeidet med oppfølgingen av rettighetsutvalgets rapport om utviklingshemmedes rettigheter på områdene utdanning og arbeid (jfr Granavollenplattformen).  Norge har også ratifisert FNs konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRDP) som trekker fram at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre. Hvordan kan vi sammen nå disse målene og hvordan kan lokale tilbud utvikles for å følge opp dette?  Innledning ved statssekretær Jan-Christian Kolstø, Kulturdepartementet. 

#205
Jan-Christian Kolstø, statssekretær
11:3012:20
Hvor er det skoen trykker 1.

Hva mener forsker Jan Tøssebro eutfordringen om arbeidssituasjonen for utviklingshemmede og andre som tradisjonelt har store vansker med å få arbeid? Tøssebro har lang erfaring med å forske på denne målgruppen, også relatert til deltakelse i arbeidslivet. 

Jan Tøssebro
Jan Tøssebro

NTNU Samfunnsforskning

12:2013:00
Hvor er det skoen trykker 2.

Han har stått på barrikadene for et inkluderende samfunn og arbeidsliv. Lein kommenterer tidligere innlegg. Hvor står vi nå og hva må til for å få nådd målet om et inkluderende arbeidsliv for alle med vekt på brukerperspektivet.

Arne Lein
Arne Lein

Tidligere leder for Handikapforbundet

13:0014:00
Lunsj
14:0016:30
HOVEDTEMA 2: VTA-tiltaket som et sentralt svar
14:0015:00
Arbeids- og velferdsdirektoratet om innhold og forventninger til VTA-tiltaket

Arbeids- og velferdsdirektoratet om innhold og forventninger til VTA-tiltaket

#205
Gunnar Waal Rømuld

Arbeids- og velferdsdirektoratet

15:0015:30
Pause
15:3016:30
Kvalifisering i VTA

 Hvordan skal vi jobbe med å møte kravene om kvalifisering i Varig tilrettelagt arbeid? 

  • Hvordan sette kvalifisering av VTA-ansatte høyt opp på dagsorden internt?  
  • Hvordan i en travel produksjonshverdag få til fokusering på kvalifisering?  
  • Hvordan få arbeidslederne/avdelingene med ulik kultur/kompetanse å tenke helhetlig om kvalifisering?
  • Hvilken kompetanse trenger tiltaksarrangør internt for å bli gode på å gi formell kvalifisering til de VTA-ansatte?   

Innledning v/ Per Erik Wroldsen, Tangent (VTA-tilbudet til Fønix Sandefjord) og Annette Ekman, Astrid Olsen og Helge Vasseng, Inko AS i Harstad

Tangent AS og Inko AS
19:00
Middag

Tirsdag 29. oktober

09:0011:30
Vi fortsetter med HOVEDTEMA 2: VTA-tiltaket som et sentralt svar
Møterom
09:0009:45
Arbeid og opplæring

Regjeringen har økt antall tiltaksplasser i VTA de siste årene og befestet VTA som et viktig tiltak. Regjeringen indikerer tydelig retning med hensyn til arbeid og opplæring for målgruppen. Slik vil Regjeringen nå målene.  

Margret Hagerup
Margret Hagerup

Stortingsrepresentant

09:4510:15
Karriereveiledning i VTA

Mette Tangen Snildal er pedagog ved Arbeid og Hverdagslivstrening (AHT) på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Dette er et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med rett til spesialundervisning.   Mette har arbeidet ved dette utdanningsprogrammet siden 2007, og har lang erfaring med karriereveiledning av disse elevene ved bruk av Jobpics. Hun vil fortelle om viktige faktorer for å lykkes med gjennomføring av dette, utbytte av veiledningen og hvordan dette bidrar til brukermedvirkning.

#205
Mette Tangen Snildal

Pedagog ved Thor Heyerdahl videregående skole

10:1510:30
Pause
10:3011:00
Brukerperspektiv i VTA

"Brukerperspektivet skal ligge til grunn i møtet med arbeidstaker. Med brukerperspektivet forstås at arbeidstaker blir møtt med respekt for egne premisser og løsninger, og at metode og dialog er åpen og inkluderende. Arbeidstakeren skal være med å påvirke sin egen situasjon. Oppfølgingen skal være løsningsorientert."

Hvordan jobber vi systematisk for at brukerperspektivet skal være reelt og ikke bare fagre ord?

Trine Lise Jacobsen, Håvard Sunde og Ole Kristian Martinsen

Personalpartner

11:0011:30
Hvis vi hadde hatt VTA – hvordan ville vi ha løst det?

Follo Futura er tiltaksarrangør for en rekke arbeidsrettede tiltak, men har ikke VTA-tiltaket. Med utgangspunkt i kravspesfikasjonen for VTA, hvordan ville Follo Futura utviklet sitt tilbud?

Mette Veiby

Daglig leder, Follo Futura AS

11:3012:30
Lunsj
12:3014:00
Vi fortsetter med HOVEDTEMA 2: VTA-tiltaket som et sentralt svar
12:3013:30
Muligheter og barrierer ved bruk av eksternt arbeidsliv i VTA

 

Case: Lipro + Swix = suksessmodell for VTA i ordinært arbeidsliv

- De har blitt en del av gjengen. Dette har fungert veldig godt og må sies å ha vært en suksess, sier driftssjef hos Swix Torbjørn Haugen.

 - At Lipro Kompetanse stiller med egen veileider gjorde det hele enklere for oss, sier driftssjefen i Swix som tror mange arbeidsplasser kan ha stor nytte av slike samarbeid.

Fire unge VTA-ansatte har sin arbeidshverdag på Swix. Hvordan gikk Lipro fram for å få etablert en slik avdeling og hva er suksesskriteriene?  v/ jobbspesialist Elin P. Antonsen, Lipro AS

 

Det er en målsetting at arbeidstakere som uttrykker et ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv får et tilbud om dette så snart de er klare for det.  

  • Hvordan løser vi dette når lokalsamfunnet ikke har mange lokale bedrifter å spille på, v/ daglig leder Stig Tore Rennemo, Byrg på Stranda
  •  Hvordan løser vi dette i en storby med mange VTA-ansatte med ulike behov? v/avdelingsleder Linda Green Baadsvik og veileder Eirik Wahl Thomsen, Prima i Trondheim
Lipro AS, Byrg AS og Prima AS
13:3014:00
Juridiske problemstillinger

Hvilke juridiske og tariffmessige problemstillinger er det viktig å være klar over ved hospitering, utplassering i ordinært arbeidsliv.

#205
Erling Espolin Johnson

Advokat, NHO Service og Handel   

14:0014:15
Pause
14:1515:30
Hovedtema 3: Arbeidslivets paradokser
14:1515:30
Arbeidslivets paradokser

Gjennom sine TV-serier har Petter Uteligger gitt rusavhengige og hjemløse en stemme. Hvilke perspektiver har han på arbeidets betydning? Petter har også startet stiftelsen Petter Uteligger, som har som formål å drive omsorg gjennom sosiale og kulturelle tiltak for vanskeligstilte personer som på grunn av rus eller andre forhold har problemer med å mestre dagligliv og arbeidsliv.

Petter Nyquist
Petter Nyquist