28.-29. oktober på Scandic Oslo Airport

Innhold

Velkommen til denne konferansen som er for alle som er opptatt av gode tilrettelagte arbeidstilbud

 

  • Hva gjør norske myndigheter for å sikre rettighetene alle skal ha til arbeid og utdanning?
  • Hva betyr arbeid for Petter Uteligger og ikke minst rusavhengige og hjemløse han har løftet fram i TV-seriene?
  • Hvilke forventninger har NAV og politikerne til hvordan tilrettelagt arbeid kan utvikles – og hvordan kan tiltaksarrangører levere i henhold til de nye kravene i VTA?
 
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)  skal videreutvikles med enda mer vekt på på kvalifisering, brukerperspektiv og samspill med ordinært arbeidsliv. På VTA-konferansen vil vi gå gjennom den nye kravspesifikasjonen i tiltaket, presentere gode eksempler og drøfte hvordan enda flere kan få et robust og kvalitativt godt tilbud.