28.-29. oktober på Scandic Oslo Airport

Innhold

Arrangementet er dessverre fulltegnet.
Dersom du melder deg på vil du bli satt på venteliste. Du vil få beskjed så snart det blir ledig plass

 

Velkommen til denne konferansen som er for alle som er opptatt av gode tilrettelagte arbeidstilbud

 

  • Hva gjør norske myndigheter for å sikre rettighetene alle skal ha til arbeid og utdanning?
  • Hva betyr arbeid for Petter Uteligger og ikke minst rusavhengige og hjemløse han har løftet fram i TV-seriene?
  • Hvilke forventninger har NAV og politikerne til hvordan tilrettelagt arbeid kan utvikles – og hvordan kan tiltaksarrangører levere i henhold til de nye kravene i VTA?
 
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)  skal videreutvikles med enda mer vekt på på kvalifisering, brukerperspektiv og samspill med ordinært arbeidsliv. På VTA-konferansen vil vi gå gjennom den nye kravspesifikasjonen i tiltaket, presentere gode eksempler og drøfte hvordan enda flere kan få et robust og kvalitativt godt tilbud.