24. -25. september på Stratos i Oslo

Innhold

Samling for faglige ledere og mellomledere 2019

For 7. år på rad arrangerer vi seminar for faglige ledere og mellomledere. Også denne gangen på Stratos, i hjertet av Oslo sentrum.

Hvordan kan du bli bedre i din rolle som mellomleder?

Dette er hovedtema på årets seminar. Mellomlederrollen er viktig i alle organisasjoner, mange vil kanskje si at det er den viktigste rollen. Mellomlederen skal iverksette strategier og det er gjerne mellomlederen som skal sørge for at medarbeiderne har riktig fokus for å nå de målene som er satt.

Første dag av seminaret er viet dette temaet. Karoline Kopperud, Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi og ledelse ved OsloMet, vil lede oss gjennom dagen. Karoline har flere års erfaring som lederutvikler for offentlige og private organisasjoner, der hun har lagt særlig vekt på styrkebasert ledelse og utvikling. Kopperuds forskning og undervisning omfatter områdene ledelse, arbeidsglede og emosjoner, rekruttering og karriereutvikling.

Andre dag 

NB! Seminaret er forbeholdt medlemmer av Arbeid & Inkludering.