Ønsker du ha en virituell stand på konferansen?

Ta kontakt med Pia Gavin, pga@nhosh.no for pris og betingelser